ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 124 комплекта SUCHARD и 12 фотосесии


 • Официални правила на промоцията:
  • I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на интернет адрес www.suchard.bg
  • II. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.suchard.bg
  • III. Период на промоцията /играта/: 01.05.2017 – 31.05.2017 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • IV. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!
 • Право на участие:
  • V. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Тип Топ Куриер АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
  • VII. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на промоцията /играта/:
  • Стъпка 1: Влез на www.suchard.bg и участвай като качиш снимка. По желание може да добавиш и описание на снимката (до 150 символа) за съответния период от активността.
  • Стъпка 2: След качването на снимка, попълни регистрационна форма като въведеш име, фамилия, имейл и телефон в прозореца за попълване на данни, за да се включиш в играта. 
   Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес, респективно телефон.
  • Стъпка 3: Разбери дали си един от печелившите, които ще бъдат уведомени лично с имейл съобщение за спечелването на наградата.
  • Всеки ден в периода на активността (общо 31 дни), участниците ще имат възможността да се включат в Играта, достъпна на интернет адрес: www.suchard.bg
  • Темите за всяка седмица са, както следва:
   • Седмица 1 (01.05.2017 – 08.05.2017) – Тема 1: „Моят клас“
   • Седмица 2 (09.05.2017 – 16.05.2017) – Тема 2: „Любимият учител“
   • Седмица 3 (17.05.2017 – 23.05.2017) – Тема 3: „Незабравимият бал“
   • Седмица 4 (24.05.2017 – 31.05.2017) – Тема 4: „Семейството“
  • Всяка снимка за съответната седмица (Тема) от активността на Играта, трябва да отговаря на съответната тематика. 
   Всяка качена снимка минава през администраторско одобрение, преди да бъде публикувана в галерията на сайта. 
   Само одобрени от Организатора материали ще бъдат публикувани на сайта и ще участват в разпределението на предвидените награди. 
   Решението за одобрението на материалите ще бъде взето спрямо условията, изброени по-долу и принадлежи изцяло на Организатора. Последният не дължи никакво обяснение на участниците, в случай че определен материал не отговаря на изискванията на настоящата Игра. 

   Всеки участник има неограничен брой възможности да се включи в дневните тегления. Всеки успешен опит, при който участник качва снимка в съответния ден, участва в томболата за дневна награда. 
   Всеки участник, качил три или повече снимки за съответната седмица (Тема) от активността, участва в разпределението на седмичните награди. 

   Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника, той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.
  • VIII. Качвайки снимка с описание към нея, участникът декларира следното:
   • 1. снимката е направена от автора и не е обект на авторско право на трето лице;
   • 2. присъстващите физически лица на снимката са дали своето изрично съгласие за използването й в публичното пространство и с цел участие в играта;
   • 3. в случай, че материалът съдържа лични данни на трето лице, различно от потребителя, последният е получил предварителното съгласие на това лице/а да използва неговите/ тяхните лични данни и/или обекти на интелектуална собственост в материала за целите на настоящата промоция;
   • 4. дава изричното си съгласие постът му заедно със снимката му да бъде публикуван от Организатора на сайта www.suchard.bg, гледан от други потребители, за което на участника не се дължи възнаграждение;
   • 5. снимката по никакъв начин не нарушава правата и интересите на трети лица.
  • IX. Не се приемат за валидно участие снимки и описания, които:
   • 1. са с некоректно, обидно, нецензурно, позорно, осмиващо, сексуално, непочтено, злепоставящо или друго неподходящо съдържание или лъжлива информация, или рекламиращи други продукти и услуги под всякаква форма, религиозна, политическа, сексуална или друга пропаганда, дискриминационни призиви, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави и етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС);
   • 2. включват съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания.
  • X. Участникът декларира, че коментарът/снимката му по никакъв начин не нарушава правата и интересите на трети лица. В случай че коментарът/снимката показва или по друг начин изобразява лица под 12-годишна възраст, участникът дава изричното си съгласие материалите да бъдат публикувани.
  • Монделийз България ЕООД не носи отговорност за публикуваните от участници коментари, включително, но не и ограничително под формата на текст с име и описание/снимка/видео/ фейсбук или друг линк, както и за авторските права над тях. 

   С настоящата активност Монделийз България по никакъв начин не се обвързва с никакви авторски права над материалите на участници в играта.
 • Награди:
  • Дневни награди:
   • 4 ПРОДУКТОВИ ПАКЕТА SUCHARD НА ДЕН (общо 124 бр. за периода на Играта). 
    Всеки продуктов пакет SUCHARD включва:
    • Кутия бонбони SUCHARD FIGARO 153г – 1 брой;
    • Кутия бонбони SUCHARD AIDA 126г – 1 брой
    • Кутия бонбони SUCHARD CARMEN 121г – 1 брой
  • Седмични награди:
   • 3 БРОЯ ФОТОСЕСИИ НА СЕДМИЦА (общо 12 бр. за периода на играта).
  • Всяка фотосесия се провежда в гр. София и е с продължителност един час, като могат да участват до пет човека, включително печелившият. Печелившият участник може да използва наградата най-късно до 30.09.2017г. За да насрочи фотосесия, печелившият трябва да изпрати на имейл предпочитаната от него дата и локация до 10 дни по-рано, но не по-късно от 31.08.2017г., за да фиксира ден и час. При неявяване в уречения ден и час, печелившият губи правото си за пренасрочване и фотосесията се счита за използвана. 
   НАГРАДАТА НЕ ВКЛЮЧВА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ДО СОФИЯ, НОЩУВКА, ГРИМ, ПРИЧЕСКА, ОБЛЕКЛО И ДРУГИ РАЗХОДИ ОТ ПОДОБНО И/ИЛИ РАЗЛИЧНО ЕСТЕСТВО. 
   Печелившият получава ваучер, на чийто гръб ще има пълните условия за ползване на наградата. 
   Графикът на заснемане подлежи на промяна единствено от Организаторите и поради климатични или организационни пречки. Печелившите ще могат да изберат дата, освен ако местата за избраната дата не са вече запълнени.
 • Теглене на наградите:
  • Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер в присъствието на 3-членна комисия.
  • Тегленето на дневните награди ще се извършва до 48 часа след края на всеки ден от Играта измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Печелившите на дневни награди ще бъдат обявявани на интернет адрес www.suchard.bg в рамките на 48 часа след края на всеки ден от периода на Играта.
  • Тегленето на седмичните награди ще се извършва до 48 часа след края на съответния период от Играта измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Печелившите на седмичните награди ще бъдат обявявани на интернет адрес www.suchard.bg в рамките на 48 часа след края на всеки съответен период на Играта.
  • ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ