ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете дрон, лонгборд, ски байк, ховърборд, халфбайк и 555 тонколонки от 5GUM

Организатор на играта „ИСТИНА ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО” („Играта”): „Марс инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”). Организацията на Играта се осъществява с помощта на агенция „Графити ББДО АД”.

Периодът на Играта е от 24.04.2017 г. до 20.06.2017 г. Всяко участие съгласно механизма на Играта след изтичане на този период няма да бъде валидно.

Награди и механизъм на присъждане:

Участвайки в настоящата Игра, Вие имате право да участвате за спечелването на една от:
3.1. 555 бр. Преносима тонколонка (в пет тегления се раздават по 111 бр.).
3.2. 1бр. Халфбайк, 1 бр. Дрон., 1 бр. Лонгборд, 1бр. Ски байк, 1 бр. Ховърборд.
Всички награди се присъждат чрез томбола сред всички участници, изпълнили условията за участие и спечелване на награда в томболата. Изтеглянето и публикуването на печелившите е автоматично.
Томболите за присъждане на наградите по т.3.1. се провеждат на следните дати: 05.05.2017 г, 19.05.2017 г, 02.06.2017г, 09.06.2017г, 16.06.2017 г,  В томболите за присъждане на награди участват всички участници, които са качили снимка и тя е била одобрена от администратор от началото на Играта до 23:59ч. в предходния ден и не са спечелили награда от предишни тегления. (Пример: В томболата на 19.05.2017 г. участват всички снимки, които са били регистрирани от 00:00ч на 24.04.2017 г. до 23:59ч на 18.05.2017 г. и не са изтеглени като печеливши в тегленето на 05.05.2017 г.)
Томболата за присъждане на наградите по т.3.2. се провежда на 23.06.2017 г. В томболата за присъждане на наградите участват всички участници, които са качили 5 видеа и те са били одобрени от администратор от началото на Играта до 23:59ч. на 20.06.2017 г.
Право на участие в Играта има всяко физическо лице, спазило условията по тези правила.
Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в провежданата Игра и/или с предоставянето на свои лични данни.
 
В случай че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие да приеме  Наградата, изразено писмено  от негов родител или друг законен представител и представено на организатора при получаването на наградата.
В томболата за присъждане на наградата по т.3.1. участват всички потребители с поне 1 качена снимка на предизвикателство от промоционални опаковки 5GUM „Истина или предизвикателство“, които не са спечелили в предишните тегления. Колкото повече снимки е качил участникът (но не повече от 15 за периода между две тегления), толкова повече шансове има да спечели.
В томболата за присъждане на наградата по т.3.2. участват всички потребители, които са качили в промоционалния уебсайт поне 5 видеа, в които изпълняват предизвикателствата от поне 5 промоционални опаковки 5GUM „Истина или предизвикателство“ Колкото повече различни видеа  е качил участникът (но не повече от 15 за периода между две тегления), толкова повече шансове има да спечели.
Един участник може да спечели за целия срок на промоционалната игра максимум по една награда от точка 3.1. и една награда от точка 3.2. /т.е. една преносима колонка и само една от големите награди (1бр. Халфбайк, или  1 бр. Дрон, или 1 бр. Лонгборд, или 1бр. Ски байк, или1 бр. Ховърборд)/
Спечелването на една малка награда от един участник не възпрепятства участието му в томболата за голяма награда по т.3.2. Участник, спечелил награда, не може да спечели втора от същия вид, без значение колко снимки/видеа е качил.

4. Механизъм на Играта:

За спечелването на наградите, посочени в т. 3.1. (Преносима тонколонка), е необходимо:

4.1 Да се регистрирате или вече да имате валидна регистрация в уебсайта www.5-gum.bg.
4.2 След влизане в профила си, трябва да изберете бутона „Избери снимка“
4.3. Трябва да качите снимка на предизвикателство, намиращо се в промоционална опаковка 5GUM, след което да предизвикате приятел във Facebook с бутона „Предизвикай приятел“. С качването на снимката, вие декларирате, че сте я заснел сам и притежавате всички права върху нея. Максималният брой снимки, които може да качите за всеки един от периодите между две тегления, е 15. Максималният допустим размер на всяка снимка е 4 MB.
4.4. Всички снимки се преглеждат от модератор. В случай, че снимката отговаря на условията на Играта, се одобрява и публикува в Галерията и участва в следващите тегления. В случай, че съдържанието й противоречи на Официалните правила или има неетично, порнографско или друго неподходящо съдържание, не се публикува и не участва в томболите. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които многократно нарушават това правило във всеки един етап от играта и по своя преценка.
4.5. В случай че спечелите награда, на посоченият от вас имейл ще получите съобщение с линк, към контактна форма, в която да попълните данните си за доставка на наградата. Попълването е задължително условие за получаване на наградата. Имейл адресът е единният идентификатор на всеки участник. Трябва да въведете валиден, реален и действащ имейл адрес. С участието си в Играта се съгласявате да получавате съобщения от името на 5GUM на посочения имейл адрес.

За спечелването на наградите, посочени в т. 3.2. (1бр. Халфбайк, 1 бр. Дрон., 1 бр. Лонгборд, 1бр. Ски байк, 1 бр. Ховърборд), е необходимо:

4.6. Да се регистрирате или вече да имате имате валидна регистрация в уебсайта www.5-gum.bg
4.7. След влизане в профила си, трябва да изберете бутона „Избери видео“
4.8. Трябва да качите 5 видеа, на които вие изпълнявате 5 предизвикателства от 5 промоционални пакетчета дъвки 5 GUM – Истина или предизвикателство в сайта www.5-gum.bg. след което да предизвикате приятел във Facebook с бутона „Предизвикай приятел“. С качването на видеото, вие декларирате, че вие сте изпълнителят на предизвикателството и притежавате всички права върху видеото. С качването на видеото, вие декларирате, че сте съгласен това видео да бъде използвано по преценка на Организатора в рекламната кампания за популяризирането на Играта. Максималният брой видеа, които могат да се качват от един участник, е 15. Максималният размер на всяко едно от видеата е 100 MB. Право на участие имат всеки 5 одобрени от администратор видеоклипа. (Пример: Регистрираният участник качва 5 видеоклипа, които получават одобрение от администратор – това дава право на едно участие, като регистриран в томболата. При десет качени и одобрени видеоклипа – има право на 2 регистрации в томболата. При 15 качени и одобрени видеоклипа-което е максималният брой  – дава право на три регистрации в томболата.)
4.9. Всички видеа се преглеждат от модератор. В случай, че видеото отговаря на условията на Играта, се одобрява и публикува в Галерията. След като участникът има вече 5 броя качени и одобрени видеа може да участва в предстоящите тегления. В случай, че съдържанието  на видеата противоречи на Официалните правила или има неетично, порнографско или друго неподходящо съдържание, не се публикува и не участва в томболите. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които многократно нарушават това правило във всеки един етап от играта и по своя преценка.
4.10. В случай че спечелите награда, на посоченият от вас имейл ще получите съобщение с линк, към контактна форма, в която да попълните данните си за доставка на наградата. Попълването е задължително условие за получаване на наградата. Имейл адресът е единният идентификатор на всеки участник. Трябва да въведете валиден, реален и действащ имейл адрес. С участието си в Играта се съгласявате да получавате съобщения от името на 5GUM на посочения имейл адрес..
4.11. С участието си в играта „Истина или предизвикателство“ приемате настоящите Официални правила на Играта („Официални правила”).

5. Спечелване и получаване на наградата

5.1 Обявяването на печелившите се извършва по следния ред:
5.1.1. Публикуване на списък с печелившите в деня на тегленето на уебсайта www.5-gum.bg
5.1.2. Уведомяване на спечелилите на посочения от тях имейл
5.2. Всеки печеливш ще бъде информиран чрез имейл съобщение на дадения при регистрация имейл адрес. В съобщението ще има линк, който съдържа форма за попълване на адрес за доставка и телефон за връзка. Печелившия трябва да попълни формата до 7 календарни дни от получаване на имейл съобщението за спечелване на наградата. След изтичане на този срок, спечелилият участник губи правото да получи наградата си. Неполучените награди ще бъдат използвани от Организатора за бъдещи промоционални активности.

  • Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия, както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
  • Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на участник.
  • Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата в определения срок и/или не е потвърдил наградата си чрез попълване на формата в 7 календарни дни от получаване на имейл известието.
  • Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един електронен адрес; б) използване на повече от един електронен адрес от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.
  • Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
  • Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата https://www.facebook.com/5gum.bg или www.5-gum.bg, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
5.3 Участниците нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената награда.

5.4 Наградите по т. 3.1. и по т.3.2. ще бъдат доставени по куриер след предоставяне на необходимата информация от печелившите, а именно изпращане на данни за връчване на пратката от куриера: име и фамилия, имейл адрес, точен адрес с пощенски код, телефон за връзка. Наградите ще бъдат доставени в срок от 30 работни дни след предоставяне на необходимите данни от страна на печелившите потребители. Наградата трябва да бъде получена само лично от печелившия или негов законен представител, ако победителят е под 18 години, след като удостовери самоличността си пред куриера чрез личната си карта и след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от куриера, и след предаване на съответния брой промоционални опаковки дъвки 5 GUM:
– При спечелване на колонка трябва да се предостави 1бр. пакет промоционална опаковка двъки 5 GUM – „Истина или предизвикателство“
– При спечелване на Халфбайк, Дрон, Лонгборд, Ски байк или Ховърборд, спечелилият трябва да предостави на куриера 5 бр. пакети промоционални опаковки дъвки 5 GUM  „Истина или предизвикателство“.
В случай, че награденият не бъде намерен на адреса или не представи лична карта за удостоверяване на самоличността си, наградата се връща и съхранява при организатора. Печелившият може да получи спечелената от него награда срещу представена лична карта в срок до 30 работни дни след датата, на която е извършено тегленето, като уговори допълнително начина на получаване на наградата с Организатора. След посочения срок печелившият губи правото си да получи наградата.


Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ