ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете диван ИДЕА, градински комплкет и ваучери за пазаруване

.1. Играта „Моят ИДЕАлен семеен портрет”, наричана по-нататък ИГРАТА, се организира и провежда от „Мебели ИДЕА”, със седалище и адрес: град Пловдив, Жк.Тракия, РУМ Тракия, наричано по-нататък Организатор.
ОБЩИ ПРАВИЛА 

2.1. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията на Играта, наречени Общи условия. 
2.2. Настоящите общи условия са достъпни по всяко време в раздел Общи условия на Играта, качена  на интернет адрес https://www.facebook.com/mebidea/ и ще бъдат достъпни за целия период на действие на Играта. 
2.3. Организаторът си запазва правото да променя и/или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им в раздел Общи условия на приложението “Моят ИДЕАлен портрет”, качена на интернет адрес https://www.facebook.com/mebidea/ 
2.4. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят нейния механизъм, ще бъдат автоматично дисквалифицирани. 
2.5. Играта включва възможност за участие в игра тип „Качи снимка, събирай гласове и спечели награда“, което участие по никакъв начин не е обвързано с покупката на продукт или с използването на услуга, предоставяна от Организатора.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

3.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години (Участници). В Играта нямат право да участват служители на „Мебели ИДЕА” , служители на „Кънект Ми” ООД, както и членове на техните семейства.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВНОСТТА 

4.1. Възможността за участие в Играта възниква за евентуалните и реални участници от 31.03.2017г.до 15.05.2017г. при условията на чл. 6 от настоящите Обши условия, като победителите ще бъдат обявени в срок от 5 /пет/ работни дни след приключаване на срока за участие в активността.

НЕОБВЪРЗВАНЕ С ПОКУПКА 

5.1. Участието в активността не е обвързано по никакъв начин с покупка на какъвто и да е продукт или услуга предоставяни от Организатора.

МЕХАНИКА НА ИГРАТА 

6.1.  В периода на провеждане на Играта, Организаторът ще публикува на страницата на Мебели ИДЕА във Facebook електронно приложение, което предоставя на потребителите възможност да се регистрират за участие и в Игра с наименование “Моят ИДЕАлен семеен портрет”.
6.2. За да участва в Активността, Участникът трябва да: 
1. Влезе в приложението
2. Да се регистрира в приложението с имейл адрес, телефон и две имена.
3. Да качи снимка по избор с кратко описание по избор 
4. Следва успешна регистрация на снимката, издава се индивидуален линк за гласуване
5. Снимката преминава администраторско одобрение
6. Гласуване и класиране на участниците в рамките на определените срокове

ДОБРОВОЛНОСТ НА УЧАСТИЕТО 

Участието в Активността е доброволно и не се заплаща.

НАГРАДЕН ФОНД

1 награда: Семеен диван “ИДЕА” – за наградата участват всички регистрирали се, събрали 50 или повече гласа
2 награда: Градински комплект Маса + 2 стола от “Мебели ИДЕА” – за наградата участват всички регистрирали се, събрали между 30 и 50 или повече гласа
3 награда: 10 ваучера за пазаруване от мебели ИДЕА на стойност 50лв. – за ваучер участват всички регистрирали се потребители

СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ 

9.1. С регистрация в Играта “Моят ИДЕАлен семеен портрет”, в съответствие с настоящите Общи условия,  Участникът се съгласява, имената, с които се е регистрирал в социалната мрежа Facebook, неговият имейл адрес и телефон да бъдат събирани и обработвани във връзка с участието в кампанията, както и с оглед на идентифициране на участника при обявяване на победителите и други случаи, обвързани с Играта. С приемането на настоящите правила, Участникът се счита за информиран, че при отказ да предостави личните си данни, няма как да участва в Играта „Моят ИДЕАлен семеен портрет”, на „Мебели ИДЕА”. 
9.2. С участието си в Играта, Участникът се съгласява, неговия образ /профилна снимка/ и имена /изписани във Фейсбук/ биха могли да бъдат използвани безвъзмездно от Организатора в аудио, видео, печатни или интернет материали, с цел популяризиране резултатите от играта. 
9.3. Всяко физическо лице може да участва с една снимка в Играта.


Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ