ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ховърборд, телескоп, eBook четец, слушалки, ваучери, колела и още много награди

РАЗДЕЛ 8. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.4. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.
15.3.2017
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
6.2. За участие в Конкурса е необходима регистрация на Уебсайта http://www.thesource.bg . Участниците посочват име, фамилия, училище, имейл адрес, населено място, пощенски адрес и мобилен телефон за връзка и уточняват дали са ученици, или искат да участват в полза на завършеното от тях училище и приемат Официалните правила на Конкурса. Приемайки Официалните правила на Kонкурса, потребителите декларират, че имат навършени 13 години, но не повече от 19 г., и имат родителско съгласие за участие в Конкурса и получаване на награда. След успешна регистрация потребителят получава правото да играе във всеки етап на Kонкурса, като по този начин получава определен брой точки. Например: Ако в един етап e заложена тематична задача, изискваща отговор, и участникът даде одобрен от модераторите отговор според условието, въпросният участник и училището, което тя/той представлява, ще получат по 5 точки. Всеки регистриран участник в сайта може да качи до 5 отговора на тематична задача от един етап от Конкурса, но не повече от 1 на ден. Ако регистриран в Уебсайта участник сподели чужд отговор на задача, на автора на въпросния отговор и на училището, което представлява, ще бъдат присъдени по 2 допълнителни точки. Един участник може да сподели уникален отговор на друг участник един път в рамките на съответния етап от Конкурса. Може да бъде споделян повече от един уникален отговор от участник, който не е автор на дадените отговори. Не се присъждат точки, в случаите, когато участник сподели свой отговор или нерегистриран в Уебсайта участник сподели отговор на задача.
7.6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ ПО ЕТАПИ
7.6.3. Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата http://www.thesource.bg не по-късно от 10 календарни дни след изтеглянето им, обявено в т. 7.6.2, като победителите от Етап 1 ще бъдат обявени не по-късно от 24-ти март 2017 г. (петък).
06.04.2017
РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.6.2. Печелившите награди за всеки етап ще бъдат избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий. За да бъде включен в жребия, потребителят трябва да е публикувал одобрен отговор спрямо условията на съответния етап. Печелившите големи награди в Етап 1, Етап 2 и Етап 4 са потребителите с най-много събрани точки за съответните етапи спрямо описаното в т. 6.1. В случай че има повече от 2-ма участници с еднакъв, най-висок брой точки за даден етап, печелившите ще бъдат избрани сред тях посредством електронен жребий на случаен принцип. Печелившите големи награди в Етап 3 и Етап 5 ще бъдат избрани от жури от учители от Фондация „Заедно в час“ в състав: Александрина Андреева, Изабела Владимирова и Златина Георгиева. Журито ще оценява отговорите по следните критерии:
1. Писмена грамотност (правопис и граматика от 2 до 6, като 2= повече от 10 грешки; 6= между 1-3 грешки).
2. Поемане на отговорност (от 2 до 6, като 2= не показва никаква съзнателност за собствена отговорност относно позитивна промяна или надграждане през лятото; 6 = напълно поема отговорност като посочва точни действия, с които ще спомогне позитивна промяна или собственото си развитие през лятото).
3. Целеполагане (от 2= никакви критерии за ясно заложени цели; 6= ясно обяснени, реалистични цели с индикатори за проследяване в определен срок).
4. Мотивация (от 2 до 6, като 2= мотивацията не е ясна; няма отговор на въпроса ‘защо’ относно предложената позитивна промяна или планове за лятото; 6= ясно обоснована мотивация свързана с конкретното предложение и личната ангажираност на участника в предложената промяна/ летни планове).
Публикуван отговор на задача в даден етап трябва да бъде одобрен, за да получи авторът му описания в т. 6.1 брой точки.
Етап 1 – 06.02.17 – 05.03.2017
Етап 2 – 06.03.17 – 02.04.2017
Етап 3 – 03.04.17 – 01.05.2017
Етап 4 – 02.05.17 – 29.05.2017
Етап 5 – 30.05.17 – 26.06.2017
КОНКУРС „ИЗВОРЪТ” – ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА
1.1. Конкурсът “Изворът“, наричан по-нататък „Конкурса“, се организира и администрира от „Амекси“ ООД, наричан по-нататък „Организатор“, а се възлага от „Кока-Кола България“ ЕООД, съвместно с Фондация „Заедно в час”.
РАЗДЕЛ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу правила на Конкурса, наречени „Официални правила“.
2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани и ще бъдат достъпни за целия период на Конкурса на интернет адрес http://www.thesource.bg, наричан по-нататък „Уебсайта“.
2.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет адрес http://www.thesource.bg.
2.4. С участието си в Конкурса участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Конкурса
РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
3.1. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА
4.1. Конкурсът е активен от 06.02.2017 г. до 26.06.2017 г. включително.
РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. В Конкурса имат право да участват всички лица на възраст между 13 и 19 години, живеещи на територията на Република България. В конкурса могат да участват и лица над 19 г. Те ще могат да се състезават за училището, което са посочили при регистрацията и да го подкрепят чрез постигнатите резултати, но няма да могат да участват в електронното теглене и/или избиране на печелившите награди в отделните етапи. В Конкурса не могат да участват децата на служителите или служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Амекси“ ООД, Фондация „Заедно в час” и на други рекламни агенции, обвързани с Конкурса, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители).
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
6.1. При достигане на Уебсайта http://www.thesource.bg потребителите трябва да се регистрират, използвайки Facebook Connect, и допълнително да предоставят исканата за завършване на процеса на регистрация информация. Регистрацията е еднократен процес.
6.2. За участие в Конкурса е необходима регистрация на Уебсайта http://www.thesource.bg Участниците посочват име, фамилия, училище, имейл адрес, населено място, пощенски адрес и мобилен телефон за връзка и уточняват дали са ученици, или искат да участват в полза на завършеното от тях училище и приемат Официалните правила на Конкурса. Приемайки Официалните правила на Kонкурса, потребителите декларират, че имат навършени 13 години, но не повече от 19 г., и имат родителско съгласие за участие в Конкурса и получаване на награда. След успешна регистрация потребителят получава правото да играе във всеки етап на Kонкурса, като по този начин получава определен брой точки. Например: Ако в един етап e заложена тематична задача, изискваща отговор, и участникът даде одобрен от модераторите отговор според условието, въпросният участник и училището, което тя/той представлява, ще получат по 5 точки. Всеки регистриран участник в сайта може да качи до 5 отговора на тематична задача от един етап от Конкурса, но не повече от 1 на ден. Ако регистриран в Уебсайта участник сподели чужд отговор на задача, на автора на въпросния отговор и на училището, което представлява, ще бъдат присъдени по 2 допълнителни точки. Един участник може да сподели уникален отговор на друг участник един път в рамките на съответния етап от Конкурса. Може да бъде споделян повече от един уникален отговор от участник, който не е автор на дадените отговори. Не се присъждат точки, в случаите, когато участник сподели свой отговор или нерегистриран в Уебсайта участник сподели отговор на задача.
Задачите в отделните етапи на Конкурса ще бъдат както следва:

1) Наука и творчество: Сподели снимка на своя рисунка или връзка към авторско видео, качено в www.youtube.com или www.vimeo.com, опиши проведен от теб научен експеримент или представи друго научно/аристично начинание, в което си участвал. Сигурни сме, че ще успееш да ни вдъхновиш 😉

2) Моят учител: Какъв трябва да бъде добрият учител според теб? Опиши го с 5 качества 🙂

3) Моето училище: Опиши с до 50 думи своята идея за хубава промяна в училище и как ще я осъществиш.

4) Хоби/извънучилищни интереси: Сподели с думи, снимка или връзка към авторско видео, качено в www.youtube.com или www.vimeo.com какво обичаш да правиш извън училище – да слушаш музика, да играеш на игри, да спортуваш с приятели или? Ти си на ход 🙂

5) Ваканция: Разкажи ни с до 50 думи как ще направиш лятната си ваканция ползотворна.

Участниците ще могат да проследят резултатите на най-добре представящите се, а също така и своите собствени. Точките на участниците ще бъдат сумирани в края на всеки от 5-те етапа, за да бъдaт определени двамата участници с най-много точки за съответния етап.

6.3. Организаторът, Фондация „Заедно в час“ и техните партньори няма да разглеждат отговори (текстове, снимки, връзки към авторско съдържание в интернет) на задачите от съответните етапи, които:
 • са с порнографско или нецензурно съдържание;
 • не отговарят на изискванията по Раздел 4, Раздел 5 и Раздел 6;
 • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
 • рекламират политически идеи или съобщения;
 • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
 • не са авторски;
 • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
 • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
6.4. Организаторът, Фондация „Заедно в час“ и техните партньори си запазват правото да не вземат предвид и/или да изтрият съдържанието, което считат за неподходящо и/или несъвместимо с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някого друг по този въпрос.
6.5. Публикувайки снимки или видеа за участие в Конкурса, участниците потвърждават, че имат съгласието за публикуване на съответния материал на всички лица, присъстващи в него.
6.6. За участие в Конкурса не е необходимо да бъдат закупувани продуктите на The Coca-Cola Company.
РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. НАГРАДИ В ЕТАП 1
7.1.1. 2 x Електронна 3D писалка Myriwell LCD (голяма награда)
7.1.2. 10 x Телескоп (награда)
7.2. НАГРАДИ В ЕТАП 2
7.2.1. 2 х Ховърборд (голяма награда)
7.2.2. 10 х Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв. (награда)
7.3. НАГРАДИ В ЕТАП 3
7.3.1. 2 x eBook четец Pocketbook 626 Touch Lux3 (голяма награда)
7.3.2. 10 x Външна батерия (награда)
7.4. НАГРАДИ В ЕТАП 4
7.4.1. 2 х Стерео слушалки Beats by Dre Solo HD (голяма награда)
7.4.2. 10 x Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв. (награда)
7.5. НАГРАДИ В ЕТАП 5
7.5.1. 2 х Колело Hoop X3 2016 (голяма награда)
7.5.2. 10 x Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв. (награда)
7.6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ ПО ЕТАПИ
Дати на теглене на награди в Конкурса спрямо съответните етапи:

1. 06.03.2017 – Победители от Етап 1

a. 2 x Електронна 3D писалка Myriwell LCD
b. 10 х Телескоп

2. 03.04.2017 – Победители от Етап 2

a. 2 х Ховърборд
b. 10 х Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв.

3. 02.05.2017 – Победители от Етап 3

a. 2 x Таблет Pocketbook 626 Touch Lux3
b. 10 x Външна батерия

4. 30.05.2017 – Победители от Етап 4

a. 2 x Стерео слушалки Beats by Dre Solo HD 4
b. 10 x Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв.

5. 27.06.2017 – Победители от Етап 5

a. 2 x Колело Hoop X3 2016
b. 10 x Ваучер за Sport Depot на стойност 50 лв.
7.6.1. Не е разрешено печеленето на повече от една награда от етап за участник в Конкурса.
7.6.2. Печелившите награди за всеки етап ще бъдат избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий. За да бъде включен в жребия, потребителят трябва да е публикувал одобрен отговор спрямо условията на съответния етап. Печелившите големи награди в Етап 1, Етап 2 и Етап 4 са потребителите с най-много събрани точки за съответните етапи спрямо описаното в т. 6.1. В случай че има повече от 2-ма участници с еднакъв, най-висок брой точки за даден етап, печелившите ще бъдат избрани сред тях посредством електронен жребий на случаен принцип. Печелившите големи награди в Етап 3 и Етап 5 ще бъдат избрани от жури от учители от Фондация „Заедно в час“ в състав: Александрина Андреева, Изабела Владимирова и Златина Георгиева. Журито ще оценява отговорите по следните критерии:
1. Писмена грамотност (правопис и граматика от 2 до 6, като 2= повече от 10 грешки; 6= между 1-3 грешки).
2. Поемане на отговорност (от 2 до 6, като 2= не показва никаква съзнателност за собствена отговорност относно позитивна промяна или надграждане през лятото; 6 = напълно поема отговорност като посочва точни действия, с които ще спомогне позитивна промяна или собственото си развитие през лятото).
3. Целеполагане (от 2= никакви критерии за ясно заложени цели; 6= ясно обяснени, реалистични цели с индикатори за проследяване в определен срок).
4. Мотивация (от 2 до 6, като 2= мотивацията не е ясна; няма отговор на въпроса ‘защо’ относно предложената позитивна промяна или планове за лятото; 6= ясно обоснована мотивация свързана с конкретното предложение и личната ангажираност на участника в предложената промяна/ летни планове).
Публикуван отговор на задача в даден етап трябва да бъде одобрен, за да получи авторът му описания в т. 6.1 брой точки.
Етап 1 – 06.02.17 – 05.03.2017
Етап 2 – 06.03.17 – 02.04.2017
Етап 3 – 03.04.17 – 01.05.2017
Етап 4 – 02.05.17 – 29.05.2017
Етап 5 – 30.05.17 – 26.06.2017
7.6.3. Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата http://www.thesource.bg не по-късно от 10 календарни дни след изтеглянето им, обявено в т. 7.6.2, като победителите от Етап 1 ще бъдат обявени не по-късно от 24-ти март 2017 г. (петък)
7.7 УЧИЛИЩНА НАГРАДА
7.7.1. 5 x Мултимедиен проектор
7.7.2. Голямата награда се присъжда на петте училища, събрали най-много точки в петте етапа на Конкурса. Потребителите се състезават за училището, което са посочили при регистрацията си.
7.7.3. Училищата, спечелили училищна награда, ще бъдат обявени на 27.06.2017.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ