ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете вкусни награди от Тандем

Организатор на Играта е „Тандем-В“ ООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Тандем-В“ ООД и “УОТ ИФ” ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

Играта се организира и провежда в периода от 14.04.2017 г. до 17.04.2017 г., само на територията на Република България.

Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на Тандем във Facebook: https://www.facebook.com/TandemBulg…
На 14.04.2017 г. на стената ще бъде публикувана визия с текст “Празнувайте Великден с Тандем! Снимайте традиционната великденска трапеза и ни се похвалете със снимка в коментар. На трима от вас ще изпратим вкусни награди.” За да се включи участник в Играта, той трябва да публикува снимка като коментар.
След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 17.04.2017 г.), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на трима, които печелят награда.
Наградният фонд за целия период на Играта включва продуктови награди Тандем.
Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на Тандем нa 18.04.2017 г. За да получат наградата си, те трябва да изпратят трите си имена, адрес и телефон чрез лично съобщение в страницата.
Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочените от тях адреси, чрез куриер до 45 работни дни от предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
Награда, непотърсена в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъде раздадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ