ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 народни престилки

Игрите, които се провеждат на таймлайн (Дневника) на Фейсбук страницата на Народен – https://www.facebook.com/naroden.bg/timeline се организират от „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД,със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе‟  №101, , наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

Яйцето или каймата? Кое се прибавя първо в тази ВсеНародна рецепта за Яйца със сос Болонезе. http://bit.ly/2o9oczU 

Отговори правилно и участваш за 3 народни престилки. 


Игрите се организират на български език и се провеждат на фен страницата на търговска марка Народен в социалната мрежа Фейсбук – https://www.facebook.com/naroden.bg/timeline.
Игрите ще продължат в периода 01.04.2015г – 31.12.2017г.
Игрите, провеждани на таймлайн на Фейсбук страницата на Народен по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Фейсбук.
Фейсбук като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на таймлайна на Фейсбук страницата на Народен.
Игрите се провеждат при условията на настоящите Правила

За участие в таймлайн игрите на Фейсбук страницата на Народен не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „Народен‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

За участие в таймлайн игрите, участникът е необходимо да има активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.
На Фейсбук страницата на Народен периодично се публикуват постове, които съдържат въпрос, загадка или покана за коментиране в конкретен час. За да участва, потребителят трябва да коментира или сподели съдържание на страницата на Народен, в зависимост от изискванията, посочени в текста на поста на съответната игра.
Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към фен страницата на марка „Народен“, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. 

Участниците нямат право да поставят (качват) на фен страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством фен страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание.

Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на фен страницата на марка „Народен“ Участниците дават своето безусловно съгласие  Организаторът да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, която Участниците предоставят на Организатора в тази игра и които материали стават собственост на „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД.

Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА, като се определят индивидуално за всяка игра и се обявяват в деняна играта в текста към публикацията или при обявяване на печелившия на таймлайн на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/naroden.bg/timeline

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ