ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 парфюма от Avon

І. ОРГАНИЗАТОР
Играта „ТЕСТ: Открий своя аромат“се организира от интернет медийна група „НОВИНИТЕ“ ЕАД, с адрес: гр. София, Мотописта, ул. Подуево 10, наричани за по-кратко Организатор. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Информацията за правилата за участие и наградите представляват част от настоящите „Официални правила“.
ІІ. ПЕРИОД
1. Играта „ТЕСТ: Открий своя аромат“ започва на 28.03.2017г. и завършва в 23:59 ч на 06.04.2017г.
ІII. УЧАСТНИЦИ
1. В играта „ТЕСТ: Открий своя аромат“ могат да участват всички пълнолетни, навършили 18 години, лица с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на „Новините“ ЕАД и техните роднини.
2. С участието си в играта „ТЕСТ: Открий своя аромат“ всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта.
IV. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1. Чрез регистрирането си в играта всеки от участниците се съгласява с Официалните правила за участие и декларира, че участието му съответства на всички изисквания, посочени в Официалните правила.
2. С участието си в играта всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта.
V. НАГРАДИ:
1. Три броя парфюми AVON.
2. Наградата не може да бъде преотстъпвана или разменена за паричната й или каквато и да е друга равностойност. Участниците нямат право да претендират за изплащането на левовата равностойност на предоставената награда.
3. Организаторът не отговаря:
а) За невъзможност да се предостави или ползва наградата по причина на непреодолима сила;
б) За вреди, причинени от ползването на наградата;
в) За неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка.
VІ. УЧАСТИЕ В ИГРАТА
1. В играта „Открий своя аромат“ могат да участват всички, които са се регистрирали в промо страницата „ТЕСТ: Открий своя аромат“ и са решили теста до 23:59 ч. на 06.04.2017 г.
2. Предоставянето на посочените в предходната алинея данни е задължително, в случай че потребителят иска да участва в конкурса.
3. Горепосочените данни ще бъдат използвани от Организатора единствено за целите на играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни.
4. Потребителите, които са се регистрирали, участват в томбола за един от трите парфюма на AVON.
5. Организаторът на играта си запазва правото да не допусне до участие в играта лице, за което прецени, че не отговаря на Официалните правила на играта.
6.Организаторът на играта има право да отстрани от томболата участниците, които играят и некоректно и неспортсменски.
VІІ.РАЗПРЕДЕЛЯНА НА НАГРАДИТЕ
1. Наградите ще се разпределят на случаен принцип чрез томбола, организирана от Организатора. Победителите ще бъдат обявени в промо страницата „ТЕСТ: Открий своя аромат“ след изтичане на крайния срок на играта – 23:59ч на 06.04.2017г.
2. За връзка с победителите в конкурса Организаторът ще използва контактите, оставени от съответните потребители. Ако връзката не бъде осъществена по вина на потребителя, Организаторът не носи отговорност за изпуснати от победителя ползи.
VIII. НАГРАЖДАВАНЕ
1. Спечелилият наградата участник е длъжен в срок от 3 дни след изтеглянето му като печеливш да уточни с Организатора как ще бъде организирано получаването на наградата му.
2. Ако след този срок от 3 дни след изтеглянето и обявяването на победителя, той не направи това, то той губи правото си върху наградата.
3. Ако участникът не се възползва от правото си, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организатора има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и избран по установения за играта начин.
4. Със съгласието си да получи наградата, Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на играта.
5. За получаване на допълнителна информация от Организатора, моля пишете на e-mail: games@novinitegroup.com

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ