ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете диван Como и още награди

Организатор на играта е Мебели Лудвиг България ЕООД (наричан по-долу “Хипермаркет КОМО”)

 1. Период на играта: 03.04.2017 – 30.04.2017 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България, като ключова част от успешното провеждане на играта е посещение на място в Хипермаркет КОМО с адрес София, Ул. Околовръстен път 267, п.к. 1766.
 2. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на Мебели Лудвиг България ЕООД, Трипълпро България ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 4. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
 5. ЗА ПЕРИОДА НА ИГРАТА СА ПРЕДВИДЕНИ ТРИ МАЛКИ НАГРАДИ И ЕДНА ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА ОБЩ БРОЙ ОТ ЧЕТИРИМА ЧОВЕКА, а именно декоративен комплект за всекидневна, декоративен комплект за спалня и декоративен комплект за баня, както и един брой диван с цвят по избор и каталожен номер 370043/**.
Механизъм на играта:
 1. За да участват в играта, участниците трябва да посетят Хипермаркет КОМО с адрес София, ул. Околовръстен път 267, п.к. 1766 в период 03.04.2017 – 30.04.2017 г. включително, през работно време обявено от магазина: 10:00 ч. – 20:00 ч. Участниците в играта трябва да намерят магическото число 12, което ще се крие под формата на специално брандирани картонени подложки за чаши в определени предварително от КОМО пазарни секции на магазина, които ще бъдат обявявани от организатора всяка седмица на описаните в т.10 канали. Участниците трябва да се снимат с намереното число и да качат своя снимка на сайт www.como12.bg, следвайки инструкциите за качване. С качването на снимка, участниците декларират, че снимките са тяхна авторска собственост. Всяко начало на седмицата (10.04; 17.04; 24.04) ще бъде обявяван на произволен принцип един печеливш участник за изминалия период. Голямата награда ще бъде изтеглена на произволен принцип от представител на Трипълпро България ООД на 03.05.2017 г., като тегленето ще бъде записано.
 2. За периода на играта са предвидени общо четири награди – по една награда за един печеливш участниккачил своята снимкаНаградите ще са различни за всички спечелили:
03.04. – 09.04.2017 – един декоративен комплект за всекидневна;
10.04. – 16.04.2017 – един декоративен комплект за спалня
17.04. – 23.04.2017 – един декоративен комплект за баня;
03.05.2017 – Един брой диван с каталожен номер 370043/** в цвят по избор, който ще бъде изтеглен след края на кампанийния период.
Хипермаркет КОМО не гарантира наличността на определен цвят от посочения артикул към края на играта. Печелившият трябва да направи избор между алтернативните цветове, които Организаторът предлага.
 1. Печелившите снимки ще бъдат избрани на произволен ротационен принцип и обявяването на всички печеливши участници ще се случва до 2 дни след дата на теглене чрез известяване по имейл и телефон, подаден от участника, както и през публикация на официалната Facebook страница на Хипермаркет КОМО на https://www.facebook.com/COMO.bg/.
 2. Печелившите трябва да потвърдят наградата си като пишат лично съобщение до фейсбук страницата на Хипермаркет КОМО или отговорят по имейл, който се изпраща от представител на Трипълпро България ООД, където е нужно участниците да предоставят следните данни: имена и телефон за контакт (валиден и действащ), както и физически адрес за доставка на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 3-дневен срок след получаване на известието, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в други активации на марката.
 3. Разноските за доставка на наградата се поемат от печелившия участник.
 4. Хипермаркет КОМО запазва правото си да изтегли допълнително по двама участници- резерва за всяка от наградите , в случай че някои от първите четирима се откаже или не потвърди наградата си.
 5. За целия период на играта, един участник (едно физическо лице) може да спечели максимум една награда.
 6. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят коментари/участия „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.
 7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 8. Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е упълномощено от страна на спечелилия участник да приеме наградата.
 9. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
 10. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Мебели Лудвиг България ЕООД за бъдещи рекламни активности на фирмата. Всеки един участник има възможността да прекрати получаването на рекламни съобщения чрез бутон за отказ.
 11. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
 12. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.
 13. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 14. Организаторът на играта не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.
 15. Мебели Лудвиг България ЕООД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира промоцията на 03.04.2017 г. и/или да я прекрати на 01.05.2017 г.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ