ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 тренировки с Пеле и 500 футболни топки от Snickers


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ИГРАЙ ЗА НАГРАДА ТРЕНИРОВКА С ПЕЛЕ“ 

Организатор на играта „Играй за награда Тренировка с Пеле” („Играта”): „Марс инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”). Организацията на Играта се осъществява с помощта на агенция „Графити ББДО АД”.

Периодът на Играта е от 27.03.2017 г. до 25.05.2017 г. Всяко участие съгласно механизма на Играта след изтичане на този период няма да бъде валидно.

Награди и механизъм на присъждане:
Участвайки в настоящата Игра, Вие имате право да участвате за спечелването на една от:
– 500бр. футболни топки (в четири тегления се раздават по 125бр.).
– 3бр. тренировка с Пеле (в едно теглене в края на Играта). Тренировката с Пеле се провежда пез месец септември 2017 г. в гр. Барселона, Испания. Организаторът осигурява пътуването на победителите в двете посоки, нощувки, среща с Пеле. Всички допълнително възникнали разходи, свързани с престоя на победителите, са за тяхна сметка и Организаторът не носи отговорност за възникването им. Пълна информация за пътуването ще бъде предоставена на спечелилите участници до 30 дни преди отпътуването. 

Всички награди се присъждат чрез томбола сред всички участници, изпълнили условията за участие и спечелване на награда в томболата. Изтеглянето и публикуването на печелившите е автоматично.
Томболите за присъждане на наградите по т.3.1. се провеждат на следните дати: 07.04.2017 г, 21.04.2017 г, 05.05.2017 г и 19.05.2017 г. В томболите за присъждане на награди участват всички участници, които са качили снимка от началото на Играта до 23:59ч. в предходния ден и не са спечелили награда. (Пример: В томболата на 21.04.2017 г. участват всички снимки, които са били регистрирани от 00:00ч на 27.03.2017 г. до 23:59ч на 20.04.2017 г. и не са изтеглени като печеливши в тегленето на 07.04.2017 г.)
Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.
Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.
В случай че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.
В томболата за присъждане на наградата по т.3.1. участват всички потребители с поне 1 качена снимка на стикер от промоционални опаковки Snickers „Играй за награда Тренировка с Пеле“, които не са спечелили в предишните тегления. Колкото повече снимки е качил участникът (но не повече от 15 за периода между две тегления), толкова повече шансове има да спечели. 
В томболата за присъждане на наградата по т.3.2. участват всички потребители, които са качили в промоционалния уебсайт поне едно видео, в което изпълняват футболен трик, което е било одобрено от модератор и са събрали поне 5 харесвания на сайта snickerspele.com. Колкото повече различни видеа (но не повече от 5 за целия период на Играта) е качил участникът, толкова повече шансове има да спечели. 
Един участник може да спечели за целия срок на промоционалната игра по една награда от всеки вид – по една футболна топка и по една тренировка с Пеле. 
Спечелването на една малка награда от един участник не възпрепятства участието му в томболата за голямата награда по т.3.2. Участник, спечелил награда, не може да спечели втора от същия вид, без значение колко снимки/видеа е качил.

Механизъм на Играта:
За спечелването на наградите, посочени в т. 3.1. (футболна топка), е необходимо:
Да се регистрирате или вече да имате валидна регистрация в уебсайта snickerspele.com.
След влизане в профила си, трябва да изберете бутона „Качи снимка“ 
Трябва да качите снимка на стикер, който сте намерил в промоционалната опаковка Snickers „Играй за награда Тренировка с Пеле“. С качването на снимката, вие декларирате, че сте я заснел сам и притежавате всички права върху нея. Максималният брой снимки, които може да качите за всеки един от периодите между две тегления, е 15. Максималният допустим размер на всяка снимка е 2 MB. 

Всички снимки се преглеждат от модератор. В случай, че снимката отговаря на условията на Играта, се одобрява и публикува в Галерията и участва в следващите тегления. В случай, че съдържанието й противоречи на Официалните правила или има неетично, порнографско или друго неподходящо съдържание, не се публикува и не участва в томболите. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които многократно нарушават това правило във всеки един етап от играта и по своя преценка.

В случай че спечелите награда, на посоченият от вас имейл ще получите съобщение с линк, към контактна форма, в която да попълните данните си за доставка на наградата. Попълването е задължително условие за получаване на наградата. Имейл адресът е единният идентификатор на всеки участник. Трябва да въведете валиден, реален и действащ имейл адрес. С участието си в Играта се съгласявате да получавате съобщения от името на Snickers на посочения имейл адрес.
Печелившите от томболите ще получат съобщение на посочения имейл адрес.

За спечелването на наградите, посочени в т. 3.2. (тренировка с Пеле), е необходимо:
Да се регистрирате или вече да имате имате валидна регистрация в уебсайта snickerspele.com
След влизане в профила си, трябва да изберете бутона „Качи видео“ 
Трябва да качите видео, на което вие изпълнявате футболен трик и да получите поне пет харесвания в сайта snickerspele.com. С качването на видеото, вие декларирате, че вие сте изпълнителят на футболния трик и притежавате всички права върху видеото. С качването на видеото, вие декларирате, че сте съгласен това видео да бъде използвано по преценка на Организатора в рекламната кампания за популяризирането на Играта. Максималният брой видеа, които могат да се качват от един участник, е 5. Максималният размер на всяко едно от видеата е 50 MB.

Всички видеа се преглеждат от модератор. В случай, че видеото отговаря на условията на Играта, се одобрява и публикува в Галерията и участва в следващите тегления. В случай, че съдържанието му противоречи на Официалните правила или има неетично, порнографско или друго неподходящо съдържание, не се публикува и не участва в томболите. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които многократно нарушават това правило във всеки един етап от играта и по своя преценка.

В случай че спечелите награда, на посоченият от вас имейл ще получите съобщение с линк, към контактна форма, в която да попълните данните си за доставка на наградата. Попълването е задължително условие за получаване на наградата. Имейл адресът е единният идентификатор на всеки участник. Трябва да въведете валиден, реален и действащ имейл адрес. С участието си в Играта се съгласявате да получавате съобщения от името на Snickers на посочения имейл адрес..
Печелившите от томболите ще получат съобщение на посочения имейл адрес.
С участието си в играта „Играй за награда Тренировка с Пеле“ приемате настоящите Официални правила на Играта („Официални правила”).

Спечелване на наградата
Обявяването на печелившите се извършва по следния ред:
Публикуване на списък с печелившите в деня на тегленето на уебсайта snickerspele.com 
Уведомяване на спечелилите на посочения от тях имейл

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ