ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 65 футболни топки, 130 тениски и 130 шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017

Активацията „Купата на Coca-Cola 2017“, наричана по-нататък „Активацията“, се организира и администрира от „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ 7, наричанo по-нататък „Организатор“, а се възлага от S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.  

Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу правила на Активацията, наречени  „Официални правила“.

Участието е в Активацията не е свързано с покупка.

Активацията се организира и провежда на територията на Република България.

Активацията се провежда от 13.03.2017 г. до 11.06.2017 г. включително.

В Активацията имат право да участват всички физически лица на възраст над 12 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън” ЕООД, „Амекси“ ООД и други рекламни агенции, обвързани с Активацията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

За участие в Активацията „Купата на Coca-Cola 2017“ е необходима регистрация на www.kupata.bg, като за целта участникът посочва име, фамилия и валиден мобилен телефонен номер, потвърждава, че е над 12-годишна възраст, и се съгласява с Официалните правила на Активацията.
След регистрация потребителят ще може да избере училище, което иска да подкрепи, на www.kupata.bg Всяко от следните действия ще носи точки на училището:
 1. Подкрепяне на училището с текст или наличен в Уебсайта графичен стикер – 100 точки;
 2. Подкрепяне на училището с код, получен на офлайн събитие (градски финал от веригата на Купата на Coca-Cola 2017 или предварително събитие в някой от градовете-регионални центрове; не е необходима покупка на продукт на Coca-Cola). На всеки градски финал от Купата на Coca-Cola 2017 ще бъдат раздавани карти с кодове. Кодовете ще могат да бъдат въвеждани на Уебсайта и ще носят 500 точки;
 3. Подкрепяне на училището като печеливш от предизвикателство в www.mysparx.bg (В рамките на периода 20.03 – 11.06.2017 г. ще бъдат отправени 6 предизвикателства.) или/и като печеливш от игра на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/; в рамките на периода 20.03 – 11.06.2017 г. ще бъдат проведени 6 игри.) – 1000 точки. Идентифицирането на печеливш участник в предизвикателство или игра като регистриран потребител на www.kupata.bg ще се осъществява посредством телефонно обаждане на предоставен от съответния участник номер. В случай че печеливш от предизвикателство или Facebook игра участник не бъде идентифициран като регистриран потребител на www.kupata.bg или не се включи в Активацията вследствие на разговор с представител на Организатора, спечелените от нея/него точки няма да бъдат прибавени към актива на съответното училище. Настоящите Официални правила не се отнасят за предизвикателства на www.mysparx.bg и игри на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/).   
Организаторът ще проверява дали всички качени текстове отговарят на изискванията, описани в точка 6.3. Ако текст не отговаря на изискванията, описани в точка 6.3, участието се счита за невалидно и няма да бъде публикувано на Уебсайта.
Публикуваните текстове се появяват директно на Уебсайта и подлежат на модерация от страна на Организатора. Авторите на одобрените след модерация текстове ще участват в електронното теглене на жребий за разпределение на личните награди. Училището от всяка зона, събрало най-много точки, ще спечели голямата награда на зоната, както е описано в раздел 7.
За участие в Активацията не е необходимо да бъдат закупувани продуктите на Coca-Cola.
 Всеки един от публикуваните от участниците текстове ще бъде дисквалифициран от участие в Активацията, ако:
 1. Съдържа порнографско или нецензурно съдържание;
 2. Нарушава права на трети страни, търговски марки, запазени права, публични или лични права, или други права на интелектуалната собственост;
 3. Рекламира алкохол, наркотични вещества, порнографско съдържание, тютюн и тютюневи изделия или оръжие (или употребата на което и да е от гореизброените) и прокламира опасно поведение;
 4. Не е авторски;
 5. Прокламира политически идеи или послания;
 6. Съдържа лична информация (име, адрес или други данни) на който и да е друг човек, различен от участника;
 7. Нарушава закони или обществени наредби;
 8. Се отнася към порнографско съдържание, сексистки или расистки изявления или препратки, обиден език, груби или вулгарни изрази, обидни изказвания, базирани на раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст или сексуална ориентация;
 9. Има съдържание, насърчаващо и подтикващо към омраза, война или нетърпимост към хора или животни;
 10. Съдържа препратки към имена на марки, лога или търговски марки, различни от тези на The Coca-Cola Company, или причинява вреда на марките и имиджа на The Coca-Cola Company;

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 ЛИЧНИ НАГРАДИ
7.1.1. Лична награда: общо 130 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017
7.1.2. Лична награда: общо 65 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017
7.1.3. Лична награда: общо 130 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017
7.2 ТЕГЛЕНЕ НА ЛИЧНИ НАГРАДИ
                7.2.1. Личните награди ще бъдат теглени на следните дати в съответното разпределение:
 • 20.03.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 27.03.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 03.04.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 10.04.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 18.04.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 25.04.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 02.05.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 09.05.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 16.05.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 23.05.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 30.05.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 06.06.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
 • 12.06.2017
  • Теглене на 10 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 5 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2017, описана в т. 7.1.2
  • Теглене на 10 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2017, описани в т. 7.1.3
7.2.2. Печелившите лична награда ще бъдат избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий.
7.2.3. Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата https://kupata.bg/ до 7 работни дни след тегленето на жребия, описан в т.7.2.
7.3 УЧИЛИЩНИ НАГРАДИ
7.3.1. Училищни награди: 10 (десет)  футболни комплекта (2 бр. врати Classic Goal, размер S и 10 бр. тренировъчни панички)7.3.2. На края на периода на Активацията ще бъдат връчени 10 (десет)  училищни награди (по т. 7.3.1.)
7.3.3 В тази част от Активацията участват само училищата, които са се записали за участие в турнира „Купата на Coca-Cola 2017“. Ученици от други училища могат да участват в Активацията и да подкрепят училищата, които са се записали за участие в турнира.
7.3.4. Наградите ще бъдат разпределени по градове, както следва:
– София – 1 награда
– Пловдив – 1 награда
– Варна – 1 награда
– Бургас – 1 награда
– Стара Загора – 1 награда
– Русе – 1 награда
– Благоевград – 1 награда
– Велико Търново – 1 награда
– Враца – 1 награда
– Кърджали – 1 награда
7.3.5. Наградите ще бъдат връчени на училищата от всяка зона, феновете на чиито отбори са натрупали най-много точки в рамките на Активацията.
7.4 ВРЪЧВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ НАГРАДИ
7.4.1 Училищните награди ще бъдат връчени на училищата, чиито фенове са натрупали най-много точки за целия период на Активацията, както е описано в точка 7.3.3.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ