ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 комплекта с продукти dmBio

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 
Играта “Любим продукт dmBio” е с период на провеждане 27.03.-31.03.2017г. включително. 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 
дм България ЕООД, ЕИК 200150888, седалище: 1784 София, бул.“Цариградско шосе“ No.115 M, сграда Д, ет. 3., офис 3.1. 

УЧАСТНИЦИ 
В играта могат да вземат участие всички лица, спазили условията за участие в играта, които са фенове на фирмената страницата на dm България във Facebook www.facebook.com/dmBulgaria и не са служители на дм България ЕООД. НАГРАДИ Наградите, които могат да спечелят участниците в играта, са общо 5 комплекта с продукти dmBio. Наградата не може да бъде заменяна, не се изплаща и номиналната й стойност. 

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници, както следва: В играта може да участва всеки, който е споделил в коментар под поста с обявлението на играта снимка на любимия си dmBio продук, качена на стената на фен-страницата във Facebook на dm България в периода 27.03.-31.03.2017г. Коментари, които не съдържат продукти на dmBio, не се приемат за участие в играта. Всеки потребител може да участва само с един коментар под снимката на играта на стената на фен-страницата на dm България. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
В случай, че коментиралите участници са повече от обявените 5 награди, то печелившите ще бъдат определени на 04.04.2017г. на томболен принцип в присъствието на тричленна комисия в Централата на dm България. Заедно с имената на петимата печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на три резервни такива. Имената на спечелите участници ще бъдат обявени на фен-страницата на dm България във Facebook на https://www.facebook.com/dmBulgaria най-късно на 06.04.2017г. като публикация на стената и като коментар под снимката на играта. 2 Всички печеливши ще бъдат информирани за това до 07.04.2017г. включително до края на деня, че са спечелили награда, чрез лично съобщение във Facebook или чрез отбелязване-таг на името им в коментар под снимката на играта. 

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА 
Наградата може да бъде получена в посочения от печелившия участник най-удобен за него dm филиал в срок до десет работни дни от датата на посочване на филиала от негова страна. При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация. Спечелилите участници в играта, които не са отговорили на съобщението на dm България до 20.04.2017г., губят правата си върху наградата. 

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ