ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Xperia XA Ultra, 2 портативни зарядни и още награди


Онлайн играта „Перфектната половинка“ (накратко „Играта“) е организирана от: Sony Mobile Communications AB (Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, VAT Number:SE5566156658-01, накратко „Организатор“).

Отговорен за изпълнението на промоцията е „Брокс Вижън“ АД, ЕИК 121560067, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. Иван Асен 55. (Накратко „Агенцията“).

Като участник в нашата игра вие трябва да спазите условията за участие, за да спечелите някоя от наградите в нея. Още правни условия са налични на http://www.sonymobile.com/bg/legal/, като вие приемате и се съгласявате с настоящите правила и те, без изключение, се прилагат в Играта. В допълнение, инструкциите как можете да участвате в Играта съставляват част от тези Общи условия.

 • Периодът на Участие в Играта е от 19:00 ч. на 13.02.2017 до 23:59 ч. на 19.02.2017 г.
 • Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.
 • Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с постоянно местожителство на територията на Република България, на възраст над 18 години.
 • В Играта не могат да участват служители на Организатора, Агенцията или свързаните с тях компании.


Механизъм на играта:
 • Играта се провежда в приложението „Перфектната половинка“ на официалната Facebook страница на Sony Mobile BG:
 • За да участва в играта и разпределянето на наградите, участникът следва да влезе в приложението и да премине през всички задачи.
 • Участникът завършва участието си в играта с регистрация като попълни следните данни: име и фамилия, телефонен номер, имейл.
 • Всеки участник в играта има право на неограничен брой участия, за което може да спечели максимум една (1) награда от предоставените.
 • Голямата награда Xperia XA Ultra ще бъде разпределена чрез автоматизиран софутер, на случаен принцип, между 5-те уникални участника, записали най-бързо време в играта;
 • Останалите награди в играта ще бъдат разпределени между 5 от всички останали участници, успешно завършили своята регистрация в играта.
 • Тегленето на печелившите ще бъде извършено на 20 февруари 2017, като победителите ще бъдат обявени в същия ден публично във FB страницата на Sony Mobile BG.
 • Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни след определяне на победителите в конкурса да се свърже с всеки отличен печеливш на посочените от него контакти за уточняване начина на получаване на спечелената от него награда.
 • Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия или не получи обратна връзка от него 3 работни дни след уведомяването му от Организатора, то печелившият губи правото да получи своята награда и тя ще бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш;
 • Организаторът си запазва правото да избере друг Победител в случай на основателни съмнения, че даден участник е нарушил някое от Правилата за участие в играта и по този начин е ощетил други участници.
 • Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата;
 • Наградите ще бъдат изпратени на всички Победители в играта до 3 календарни седмици след предоставяне на всички нужни данни от страна на избраните участници.
 • Наградите следва да бъде такива, каквато е посочени по-горе, и не могат да се заменят или отдават на други лица освен членове на семейството. Няма да бъде предлагана тяхната парична равностойност. Ако, в следствие на обстоятелства извън контрола на Организатора, той не може да предостави посочената Награда, Организаторът си запазва правото да предостави заместваща Награда на същата или по-висока стойност.
 • Участникът се съгласява и приема, че спечелването на Играта може да породи такси, данъци или други разходи за сметка на Участника, включително, но не само, данък върху наградите и др., съгласно приложимото законодателство. С настоящото Участникът безусловно се съгласява, че всички такива такси, данъци или други разходи са за негова сметка.
 • Организаторът не следва, при никакви обстоятелства, да бъде отговорен за забавяния, промени и технически смущения при свързването на участниците със страницата на Играта. Организаторът не следва да бъде отговорен за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ