ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете фондю Russel Hobbs

Тези „Общи условия за участие и информация защита на личните данни” се отнасят за участието в конкурс организиран от „Спектрум Брандс България” ЕООД, по-нататък в текста наричан „Russell Hobbs” на facebook страницата на www.facebook.com/RussellHobbsBG в периода от 06.02.2017 г., когато ще бъде анонсиран конкурса, до 23:59 часа източноевропейско зимно часово време на 19.02.2017 г.

Участниците могат да се регистрират за участие само, ако прочетат и приемат тези „Общи условия за участие и информация защита на личните данни”. Счита се, че с участието си всички участници се съгласят и приемат тези „Общи условия за участие и информация защита на личните данни”.

Право на участие от свое име имат всички правоспособни физически лица на възраст над 18 години, законно пребиваващи на територията на Република България.

За да участват в конкурса, участниците трябва да споделят авторска снимка или описание на рецептата, с която ще изненадат или са изненадали любимия човек за Свети Валентин като коментар под поста, анонсиращ играта на facebook страницата на Russell Hobbs на адрес www.facebook.com/RussellHobbsBG в рамките на периода, посочен в чл. 1.1. Всеки участник може да коментира само веднъж. За валидно участие се счита всеки коментар, който не копира едно към едно коментара или снимката на предишен участник.

Всички снимки и съдържание ще се проверяват от „Грей България” ЕООД. „Грей България” ЕООД си запазват правото да изтрият снимките и коментарите, които са с неподходящо съдържание – например расистко, вулгарно, порнографско, рекламно или такова, което подтиква към насилие, както и снимки и отговори, който нарушават приложимото право или правата на трети страни (марки, лога, запазени търговски марки и др.). Участниците, които са подали такова съдържание ще бъдат изключвани от кампанията и то ще бъде изтривано.

Всеки участник гарантира, че той/ тя е автор на предоставената снимка и че няма нарушение на никакви права на трети страни. Освен това участникът гарантира, че той/ тя разполага с всички авторски права и всички други права на интелектуална собственост за качената снимка.

В случай, че снимката показва други лица, различни от участника, участникът гарантира, че той има необходимото съгласие на засегнатите лица или в случай, че те са непълнолетни лица, че има съгласието на техните родители/ законни настойници за качване на снимката.

Наградата е 1 бр. фондю.

Печелившият ще бъде изтеглен на томболен принцип от служител на „Грей България” ЕООД на 20.02.2017 г., а името му ще бъде публикувано на facebook страницата на Russell Hobbs на адрес www.facebook.com/RussellHobbsBG.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ