ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете матрак Ти Амо по Ваш избор

Нека започнем годината с добро настроение!

Включете се в томболата за периода от 14.01.2017 г. до 14.02.2017 г. и ще имате възможност да се докоснете до природата.

Матраци Белла Нотте Ви дават възможност да спечелите прекрасен ПОДАРЪК 

💤 матрак Ти Амо по Ваш размерhttps://goo.gl/C6Wu2z

Как да участваш:

 Харесай страницата ни

 Сподели поста на играта

 Отговори на въпроса: Кой модел от серията ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА Ви харесва?https://goo.gl/d20KtZ На 15.02.2017 г. безпристрастна комисия от представители на Глоуб Индъстрис ЕООД ще избере победителя! 

Пожелаваме Ви успех!
Общи условия и правила за участие в томболата на матраци БЕЛЛА НОТТЕ https://goo.gl/G5tIDp
Раздел I
Общи разпоредби
1. ТОМБОЛАТА се организира от Глоуб Индъстрис ЕООД, в качеството си на производител, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември” №222А, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 160059125, наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.
2.Периодът за участие: от 14.01.2017г. до 23:59ч. на 14.02.2017г. включително.
3.Участието в ТОМБОЛАТА не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора. ТОМБОЛАТА се организира и провежда само на територията на Република България и е отворен за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Глоуб Индъстрис ЕООД и членовете на техните семействата.
4. Участвайки в ТОМБОЛАТА, участниците приемат да се ангажират с тези Общи Условия и да спазват техните разпоредби. С извършването на което и да е от действията за участие в ТОМБОЛАТА, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали, приемат безусловно и се задължават да ги спазват.
Раздел II
Правила на ТОМБОЛАТА
5. За да се включи в ТОМБОЛАТА, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:
Да посети Facebook страницата на МАТРАЦИ БЕЛЛА НОТТЕ на Интернет адрес:https://www.facebook.com/bellanotte.bg/
Да прочете публикуваното съобщение, обявяващо ТОМБОЛАТА.
• Да хареса страницата на Матраци БЕЛЛА НОТТЕ
• Да сподели публикацията на ТОМБОЛАТА 
• Да публикува като коментар под този пост кратък отговор на въпроса: 
Кой модел от серията ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА Ви харесва? https://goo.gl/d20KtZ
5.1. На 15.02.2017 на официалната страница на матраци БЕЛЛАНОТТЕ във Фейсбук ще бъде обявен победителят.
6. Веднага след завършване на т.5.1., печелившият участник ще получи известие с лично съобщение, че са спечелил.
7. Победителя ще трябва да пусне в съобщение телефон и адрес за доставка, както и желаният размер на продукта.
8. Победителя дава право на ОРГАНИЗАТОРА да използва с рекламна цел в каталози и/или други рекламни материали и кампании снимки с наградата и коментари.
Раздел III
Награди
9. Изпълнявайки условията за участие в ТОМБОЛАТА, комисия от представители на Глоуб Индъстрис ЕООД, в качеството си на производител, ще избере победител на случаен принцип. Наградата за потребителя ще бъде: 
• Матрак Ti Amo, с размер по изборhttps://goo.gl/C6Wu2z
10. Организаторът на ТОМБОЛАТА не носи отговорност при условие, че спечелилият участник е предоставил некореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни 
11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
12. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.
13. За да се възползва от наградата си, печелившият участник, е необходимо да спази изискванията упоменати в точка 7.
Раздел IV
Други
14. Включвайки се в настоящата ТОМБОЛА, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други), за цели, свързани с ТОМБОЛАТА, разпространението на наградите, както и последващи информационни съобщения за актуални или предстоящи промоционални кампании, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
14.1. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни съобщения за актуални или предстоящи промоционални кампании, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време, като заяви това по email на: office@bellanotte.bg
15. Участниците в ТОМБОЛАТА са длъжни да спазват настоящите Общи условия и правила. Те /Общите условия и правила за участие/ ще бъдат достъпни на ел. адрес:https://www.facebook.com/bellanotte.bg/ за целия период на ТОМБОЛАТА.


Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ