ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 термочаши и 20 стилни тефтера от Ladyzone

В Играта има право да участва всяко физическо лице, което се регистрира в специално изготвена за това форма на сайта www.ladyzone.bg с валиден имейл адрес и три имена. Регистрации, неотговарящи на тези критерии, не се допускат до участие в разпределението на наградите.

В Играта ще бъдат раздадени 20 термочаши и 20 тефтера.

Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите 

Всеки участник, който отговаря на условията по Раздел I и се регистрира съгласно т. 1 на Раздел I, автоматично става участник в томболата и се включва в тегленето на наградите по Раздел II. 

Всеки участник в томболата може да спечели само една награда. 
Тегленето на наградите ще бъде извършено на 21.02.2017 г. в офиса на „БТВ Медиа Груп” ЕАД. 
Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду участниците в томболата. Резултатите от тегленето на наградите се констатира от комисия, съставена от представители на „БТВ Медиа Груп” ЕАД. 5. Печелившите участници ще бъдат обявени на 21.02.2017 г. на страницата на Играта: www.ladyzone.bg. 

Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез посочения от тях имейл адрес в рамките на 2 /два/ работни дни от датата на теглене на наградите. 
В случай че даден участник е посочил невалиден имейл адрес или при липса на отговор/връзка с печелившия участник в рамките на 5 /пет/ работни дни от изпращане на уведомлението по т. 6 на Раздел III се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш. 

Друг печеливш се изтегля и в случай че даден участник откаже да получи наградата си. 
Начинът и времето на получаване на наградата се уточняват допълнително между служител на „БТВ Медиа Груп” ЕАД и печелившия участник. 

Организатор на Играта е „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. “България” № 1, Административна сграда на НДК.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ