ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 14 комплекта тримери Remington

Тези „Общи условия за участие и информация защита на личните данни” се отнасят за участието в конкурс организиран от „Спектрум Брандс България” ЕООД, по-нататък в текста наричан „Remington” на facebook страницата на www.facebook.com/BG.Remington в периода от 01.02.2017 г., когато ще бъде анонсиран конкурса, до 23:59 часа източноевропейско зимно часово време на 14.02.2017 г.

Право на участие от свое име имат всички правоспособни физически лица на възраст над 18 години, законно пребиваващи на територията на Република България.

Наградите са 14 комплекта тримери за детайли, като един комплект включва: 1 бр. мъжки тример за детайли Reminton NE3150 и 1 бр. дамски тример за детайли Remington MPT3800.

Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип от служител на „Грей България” ЕООД на 15.02.2017 г., а имената им ще бъдат публикувани на facebook страницата на Remington на адрес www.facebook.com/BG.Remington.

За да участват в конкурса, участниците трябва да споделят авторска снимка на себе си, заедно с най-любимия им човек като коментар под поста, анонсиращ играта на facebook страницата на Remington на адрес www.facebook.com/BG.Remington в рамките на периода, посочен в чл. 1.1. Всеки участник може да коментира само веднъж.

Remington си запазва правото да изключва участниците, които нарушават тези „Общи условия за участие и информация защита на личните данни”, дословно копират отговорите на други участници или се опитват да манипулират конкурса с технически средства. В случай на изключване от конкурса, участниците също ще бъдат лишени от правото на получаване на награда или, ако вече са получили награда, ще трябва да я върнат.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ