ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 талона за намаление от dm


Онлайн играта на dm България е с период на провеждане от 10:00 часа на 26.01. до 24:00 часа на 08.02.2017 г. включително.

Онлайн играта се провежда на специално създадена за целите на играта микро-страница на уеб-адрес: dm-birthday.com


Организатор на онлайн играта е дм България ЕООД, ЕИК 200150888, седалище: 1784 София, бул.“Цариградско шосе“ No.115 M, сграда Д, ет.3., офис 3.1.

В играта могат да вземат участие всички лица, спазили условията за участие. Ако участниците не са пълнолетни, те трябва задължително да са получили преди регистрацията си разрешение на свой родител/попечител или настойник да участват в играта при условията на тези правила.
В играта нямат право да участват служители на „дм България” ЕООД и Direct Media | Kres, както и членове на семействата на тези лица (деца, родители и съпрузи).

Наградите, които могат да спечелят участниците в играта и ще бъдат раздадени от Организатора, са общо сто (100) бр. талони за 15% отстъпка на всички стоки във всеки един dm магазин на територията на Република България в периода 20.02. – 05.03.2017 г. Талонът е за еднократно пазаруване и отстъпката му не се съчетава с отстъпка „Рожденик“ или други отстъпки на касов бон за периода.
Наградите не могат да бъдат заменяни или да се изплащат в номиналната им стойност.

Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници. Всяко лице, което отговаря на условията за участие в играта, може да избере да участва,  както следва:
За да могат да се включат в ИГРАТА, потребителите трябва:
  1. Стъпка 1 – Да намерят и кликнат върху 8-те торти, скрити на 4 поредни снимки с рафтове с продукти от магазините dm. На всяка снимка има по 2 торти. За да премине към следващата снимка, участникът трябва първо да намери двете торти на снимката и да кликне на тях.
  2. Стъпка 2 – След като открият и кликнат на 8-те торти участниците трябва да се регистрират за томболата за наградите, като въведат трите си имена, телефон за контакт и email адрес; след това те трябва да изберат от списък магазина на dm, от който желаят да получат наградата си, в случай че спечелят.
Всеки участник може да се регистрира само един единствен път с един и същ email адрес.
С осъществяване на регистрацията за участие в играта всички лица, попълнили регистрационната форма декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта и за маркетингови и рекламни цели.
Печелившите участници ще бъдат определени на 10.02.2017 г. на случаен томболен принцип автоматично чрез софтуер за теглене на печеливши на случаен принцип, в присъствие на член от екипа на Изпълнителя и Организатора, след което печелившите се проверяват ръчно от представител на Изпълнителя за нередности като, но не само: невалидни мобилни номера, e-mail адреси, невалидни регистрации и др. Печелившите по настоящата точка се обявяват в срок до 3 работни дни в категория „Печеливши“ на микро-страницата, както и на стената на Facebook страницата на dm България и се уведомяват по имейл.
Заедно с имената на 100-те печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на десет резервни такива.

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОНЛАЙН ИГРА НА DM БЪЛГАРИЯ „НАМЕРИ ТОРТИТЕ!“

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Онлайн играта на dm България е с период на провеждане от 10:00 часа на 26.01. до 24:00 часа на 08.02.2017 г. включително.

Онлайн играта се провежда на специално създадена за целите на играта микро-страница на уеб-адрес: dm-birthday.com

ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИГРАТА
Организатор на онлайн играта е дм България ЕООД, ЕИК 200150888, седалище: 1784 София, бул.“Цариградско шосе“ No.115 M, сграда Д, ет.3., офис 3.1.
Изпълнител на микро-страницата на онлайн играта е Direct Media | Kres, със седалище гр. София, ул. „Николай Хайтов” №2, вх. Г, ет.1, офис 1, EИК 203412858
УЧАСТНИЦИ
В играта могат да вземат участие всички лица, спазили условията за участие. Ако участниците не са пълнолетни, те трябва задължително да са получили преди регистрацията си разрешение на свой родител/попечител или настойник да участват в играта при условията на тези правила.
В играта нямат право да участват служители на „дм България” ЕООД и Direct Media | Kres, както и членове на семействата на тези лица (деца, родители и съпрузи).
НАГРАДИ
Наградите, които могат да спечелят участниците в играта и ще бъдат раздадени от Организатора, са общо сто (100) бр. талони за 15% отстъпка на всички стоки във всеки един dm магазин на територията на Република България в периода 20.02. – 05.03.2017 г. Талонът е за еднократно пазаруване и отстъпката му не се съчетава с отстъпка „Рожденик“ или други отстъпки на касов бон за периода.
Наградите не могат да бъдат заменяни или да се изплащат в номиналната им стойност.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!
Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници. Всяко лице, което отговаря на условията за участие в играта, може да избере да участва,  както следва:
За да могат да се включат в ИГРАТА, потребителите трябва:
  1. Стъпка 1 – Да намерят и кликнат върху 8-те торти, скрити на 4 поредни снимки с рафтове с продукти от магазините dm. На всяка снимка има по 2 торти. За да премине към следващата снимка, участникът трябва първо да намери двете торти на снимката и да кликне на тях.
  2. Стъпка 2 – След като открият и кликнат на 8-те торти участниците трябва да се регистрират за томболата за наградите, като въведат трите си имена, телефон за контакт и email адрес; след това те трябва да изберат от списък магазина на dm, от който желаят да получат наградата си, в случай че спечелят.
Всеки участник може да се регистрира само един единствен път с един и същ email адрес.
С осъществяване на регистрацията за участие в играта всички лица, попълнили регистрационната форма декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта и за маркетингови и рекламни цели.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Печелившите участници ще бъдат определени на 10.02.2017 г. на случаен томболен принцип автоматично чрез софтуер за теглене на печеливши на случаен принцип, в присъствие на член от екипа на Изпълнителя и Организатора, след което печелившите се проверяват ръчно от представител на Изпълнителя за нередности като, но не само: невалидни мобилни номера, e-mail адреси, невалидни регистрации и др. Печелившите по настоящата точка се обявяват в срок до 3 работни дни в категория „Печеливши“ на микро-страницата, както и на стената на Facebook страницата на dm България и се уведомяват по имейл.
Заедно с имената на 100-те печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на десет резервни такива.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
Всички печеливши участници от играта ще могат да получат своите награди в посочен от тях филиал на Организатора след 13.02.2017 г., в срок до 20.02.2017 г. 
При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност. 
В случай че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
Спечелилите участници, които не са потърсили своята награда до 20.02.2017 г., губят правата си върху наградата.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ