ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1000 бири Ариана, 100 комплекта – торба и стек и 200 парти кейса от Ариана

Играта „Кой ще изпие бирата“ (наричана за краткост по-долу Играта) се организира от рекламна агенция „Смартс ООД“ (наричано за краткост по-долу Организатор) по възлагане на „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Възложител).

Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Възложителя и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в Играта, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

Играта започва в 14:00 часа на 24.01.2017 г. и приключва в 24:00 часа на 12.03.2017 г. Спечелените награди се предоставят в срок до 3 седмици след оповестяването на победителите на www.ariana.bg/koi.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са една от две пратки от 1000 кена Ариана светло 0,5 л, един от 300 комплекта, състоящи се от една платнена торбичка Ариана и един стек Ариана светло (състоящ се от 6 кена по 0,5 л всеки), един от 200 парти кейса за носене на бира Ариана, един от 350 стека Ариана светло (състоящи се от 6 кена по 0,5 л всеки).

Механизъм на играта
Участието в Играта е индивидуално и не е обвързано с покупка на продукти на Възложителя.
Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
– да се регистрира на www.ariana.bg/koi и
– да гласува за един от предоставените кандидати и/или
– да сподели видео интервю с двамата кандидати.
Всеки участник има възможност да гласува по веднъж през двете фази на кампанията:
– Първа фаза от 24.01 до 12.02.2017 г.
– Втора фаза от 13.02 до 12.03.2017 г.
Всеки участник може да сподели веднъж седмично линк в своя Фейсбук профил към кратко видео интервю с един от предоставените кандидати.
Всеки понеделник – съответно на 30.01.2017 г, 6.02.2017 г, 13.02.2017 г, – чрез жребий в присъствието на представители на Възложителя и на Организатора измежду всички участници, гласували в предходната календарна седмица, се теглят по 100 участника, които печелят по един бр. брандирана дизайнерска торбичка, съдържаща 1 стек Ариана светло, състоящ се от 6 бр. кен  0,5 л всеки.  Ще бъдат изтегляни и по 25 резервни участника.
Всеки понеделник – съответно на 20.02.2017 г, 27.02.2017 г., 6.03.2017 г. и 13.03.2017 г. – чрез жребий в присъствието на представители на Възложителя и на Организатора измежду всички участници, гласували в предходната календарна седмица, се теглят по 50 участника, които печелят по един бр. парти кейс за носене на бира Ариана.  Ще бъдат изтегляни и по 25 резервни участника.
Всеки понеделник – съответно на 30.01.2017 г, 6.02.2017 г, 13.02.2017 г, 20.02.2017 г, 27.02.2017 г., 6.03.2017 г. и 13.03.2017 г. – чрез жребий в присъствието на представители на Възложителя и на Организатора измежду всички участници, споделили видеото на своя фаворит във Фейсбук профила си  през предходната календарна седмица, се теглят по 50 участника, които печелят по един 1 стек Ариана светло, състоящ се от 6 бр. кенове по 0,5 л всеки. Ще бъдат изтегляни и по 10 резервни участника.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ