ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Xperia XA Ultra и още награди

Онлайн играта „Xperia Мимолетни Мигове“ (накратко „Играта“) е организирана от: Sony Mobile Communications AB (Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, VAT Number:SE5566156658-01, накратко „Организатор“).
Отговорен за изпълнението на промоцията е „Брокс Вижън“ АД, ЕИК 121560067, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. Иван Асен 55. (Накратко „Агенцията“).
Като участник в нашата игра вие трябва да спазите условията за участие, за да спечелите някоя от наградите в нея. Още правни условия са налични на http://www.sonymobile.com/bg/legal/ , като вие приемате и се съгласявате с настоящите правила и те, без изключение, се прилагат в Играта. В допълнение, инструкциите как можете да участвате в Играта съставляват част от тези Общи условия.
 • Периодът на Участие в Играта е от 17:00 ч. на 10.01.2017 до 23:59 ч. на 22.01.2017 г.
 • Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.
 • Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с постоянно местожителство на територията на Република България, на възраст над 18 години.
 • В Играта не могат да участват служители на Организатора, Агенцията или свързаните с тях компании.
 • МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА:
  • Играта се провежда в приложението „Xperia Мимолетни Мигове“ на официалната Facebook страница на Sony Mobile BG:
  • За да участва в играта и разпределянето на наградите, участникът следва да влезе в приложението, да избере една от трите фотографски теми в конкурса (Винаги на фокус, Красотата на ежедневието и При слаба светлина) и да качи своя снимка, която отговаря на темата.
  • Участникът завършва участието си в играта с регистрация като попълни следните данни: тема на снимката, име и фамилия, телефонен номер, имейл.
  • Всеки участник в играта има право на неограничен брой участия, за което може да спечели максимум една (1) награда от предоставените.
  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:
  • Наградите в играта ще бъдат определени след гласуване в периода 23.01-27.01.17 от специалното жури на конкурса в състав:
   • Димитър Малчев, търговски и маркетинг директор на Sony Mobile Communications за България
   • Владимир Терзийски, професионален фотограф
   • Боян Петров, професионален фотограф
  • Журито ще гласува и отличи по eдна снимка във всяка една от категориите на конкурса и една снимка „Голям победител“, която ще бъде избрана между всички получени в конкурса.
  • Наградите в конкурса са четири (4) и са както следва:
   • Голям победител – 1 бр. Xperia XA Ultra
   • Победител категория „Винаги на фокус“ – 1 бр. Sony NW-WS413 (цвят Ivory)
   • Победител категория „Красотата на ежедневието“ – 1 бр. Sony NW-WS413 (цвят Lime Green)
   • Победител категория „При слаба светлина“ – 1 бр. Sony NW-WS413 (цвят Blue)
  • Снимката „Голям победител“ не участва в разпределянето на наградата за категорията, в която e била регистрирана за участие.
  • Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни след определяне на победителите в конкурса да се свърже с всеки отличен печеливш на посочените от него контакти за уточняване начина на получаване на спечелената от него награда.
  • Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия или не получи обратна връзка от него 3 работни дни след уведомяването му от Организатора, то печелившият губи правото да получи своята награда и тя ще бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш;
  • Организаторът си запазва правото да избере друг Победител в случай на основателни съмнения, че даден участник е нарушил някое от Правилата за участие в играта и по този начин е ощетил други участници.
  • Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата;
  • Наградите ще бъдат изпратени на всички Победители в играта до 3 календарни седмици след предоставяне на всички нужни данни от страна на избраните участници.
  • Наградите следва да бъде такива, каквито са посочени по-горе, и не могат да се заменят или отдават на други лица освен членове на семейството. Няма да бъде предлагани техните парични равностойности. Ако, в следствие на обстоятелства извън контрола на Организатора, той не може да предостави посочената Награда, Организаторът си запазва правото да предостави заместваща Награда на същата или по-висока стойност.
  • Участникът се съгласява и приема, че спечелването на Играта може да породи такси, данъци или други разходи за сметка на Участника, включително, но не само, данък върху наградите и др., съгласно приложимото законодателство. С настоящото Участникът безусловно се съгласява, че всички такива такси, данъци или други разходи са за негова сметка.
  • Организаторът не следва, при никакви обстоятелства, да бъде отговорен за забавяния, промени и технически смущения при свързването на участниците със страницата на Играта. Организаторът не следва да бъде отговорен за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ