ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесна козметична награда от Atache


ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: Играта „Методи в грижата за кожата” наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от фирма “МАРВЕНА“ ООД, с централен офис в град София, ул.Проф. Асен Златаров №10, вх.1, ет.1, ап.2, наричана по-долу „Организатор”.

С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра и се съгласява да ги спазва.

Продължителност на Играта – от 10.01. 2017 г. до 20.01.2017 г. включително, с опция за удължаване. Наградите се теглят на 20.01.2017 г. и се обявяват публично на Facebook страницата на Atache – България до края на работния ден на 20.01.2017 г. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на Atache – България във Facebook: https://www.facebook.com/atache.bg/

След края на играта ще бъдат раздадени следните награди:
● Един продукт по избор от линията Excellence.
За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:
● Трябва да влезе на страницата на Atache / www.atache.bg /, да прочетат кои са двете мощни съставки в крема CELLULAR REGENERATION DAY и да ги сподели в коментарите под поста за обявяване на играта.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ