ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 15 комплекта сухи пасти Дома

Старт на играта

Играта стартира с комуникационно съобщение на 29.12.2016Г в 10:00 часа и продължава

до 06 януари, до 10:00 часа, на фейсбук страницата на Dома.

Как да участвате в играта

За участие в играта е необходимо:

1. Да дадете верен отговор на въпроса с колко продукта Дома сме украсили тази празнична

картина? Посочете верния им брой в коментар под комуникационното съобщение.

2. Да харесате играта

3. Да споделите играта

4. Да харесате страницата

Официални правила на играта Играта „Колко продукта Дома са скрити в празничната

снимка“, наричана по-долу „играта“ се организира от „Си Комерсиал 7“ с адрес на

управление гр. Самоков, ул. „Софийско шосе“ No 9, Бизнес парк Рила, наричан по-долу,

„организатор“.

Организаторът информира участниците за официалните правила на играта с настоящия

документ, чрез публикуването му във фейсбук страницата на DOMA

https://www.facebook.com/DOMA-282734758519084/.

Организаторът си запазва правото да променя едностранно официалните правила на

играта, като промените влизат в сила от момента на публикуването им във фейсбук

страницата на DOMA: https://www.facebook.com/DOMA-282734758519084/.

Организаторът не е длъжен да информира, по какъвто и да е друг начин участниците за

официалните правила и/или промените в тях.

Организаторът приема, че всеки един от участниците потвърждава с участието си, че

предварително се е запознал с официалните правила на играта и е съгласен с тях. Всеки

участник е длъжен да следи за публикуване на промени в официалните правила на играта.

Продължителност на играта

Играта стартира на 29 декември в 10:00 часа и продължава до 06 януари, до 10:00 часа, на

фейсбук страницата на Dома. Всички отговори получени след определения срок няма да

бъдат взимани под внимание от организатора и няма да участват при разпределяне на

наградите.

Кой и как ще спечели

Печелят 15 (петнадесет) участници, които са посочили в коментар верния брой на

продуктите Дома от снимката под комуникационното съобщение.

Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип (електронен жребий) и имената

им ще бъдат обявени на фейсбук страницата на DOMA на 06.01.2017г.

Награди

По два пакета сухи пасти Дома (8 бр. в 1 пакет) за всеки един от печелившите.

Организаторът си запазва правото да замени обявената награда с друга, на същата

равностойност.

Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или за друга

материална или нематериална изгода.

Един участник може да спечели само една награда.

Доставка на наградите

Всеки печеливш има на разположение 5 работни дни, до 13.01.2017 г., включително, след обявяване имената на печелившите, за да изпрати лично съобщение във фейсбук

страницата Dома, в което да предостави необходимите данни за доставка (три имена,

адрес за доставка, телефонен номер). В противен случай наградата ще бъде използвана от

организатора за следващи негови активности. Наградите ще бъдат изпратени по куриер на

печелившите в рамките на 20 работни дни след обявяването на имената им, като

печеливши във фейсбук страницата DOMA, до 03.02.2017г., включително.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ