ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучер за почивка, дрон, трамплин и 200 бутилки сок GRENO

Промоционалната кампания “GRENO – разклати за награда” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „Филикон-97“ АД,

Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „Филикон-97“ АД.

Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (12.12.2016 г. – 05.02.2017 г., включително) на Facebook страницата на сокове GRENO https://www.facebook.com/grenophilicon?notif_t=page_fan, както и на сайта, създаден с целите на кампанията www.greno.bg/igra

Промоционалната кампания “GRENO – разклати за награда” ще бъде проведена от 12.12.2016 г. до 05.02.2017 г.

В случай, че Организаторът или Агенцията решат да се съкрати / удължи срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1

Всеки участник има право да качи до 5 (пет) различни снимки и/или видеа на сайта на провеждане на “Кампанията” – www.greno.bg/igra, в определения период на “Кампанията” от 12.12.2016 г. до 05.02.2017 г. Това увеличава шансовете му за спечелване на награда. Всички качени снимки или видеа след и извън позвoлените 5 (пет), няма да участват в томболите и журирането за спeчелване на наградите.

Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3 има право да участва.

С участието си в Кампанията, всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора и Агенцията за целите на Кампанията

Всеки участник, който в посочения промоционален период, качи снимка или видео, в която се вижда начинът, по който участникът разклаща или държи бутилка сок GRENO в разфасовки от 1L. или 2 L. на URL адрес www.greno.bg/igra, попълни данните за контакт и се съгласи с общите условия на активацията, получава право на участие в томбола за спечелване на седмични награди, както и възможност за спечелване на 1 бр. голяма награда в края на промоционалния период, както и специална награда, предоставена от специално жури. 

Всеки участник има правото на неограничен брой участия в Кампанията и може да публикува неограничен брой снимки или видеа, отговарящи на условията на Кампанията.


Промо период:
Между 10:00 часа на 12.12.2016 г. и 00:00 часа на 05.02.2017 г.

С публикуване на снимка или видео участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху изображението/видеото, включително правото да го публикува в интернет.
С публикуване на снимка/видео участникът декларира, че е получил съгласието на всички изобразени/заснети лица снимката/видеото да бъде използвана за целите на Кампанията.

С публикуване на изображенията/видеото участникът предоставя разрешение на Организатора да използва снимката/видеото единствено във връзка или по повод Кампанията, както и изображението/видеото да е публично достъпно на сайта на Кампанията и Facebook страницата на GRENO.

С участието си всеки участник декларира съгласието си, че в случай че спечели награда в Промоционалната игра Организаторът е оправомощен безвъзмездно да използва публикуваното от печелившия изображение или видео в рекламни и комуникационни материали по начини и в медии, каквито намери за добре, за максимално допустимия срок, предвиден в ЗАПСП. Предоставянето на съгласието за използване на публикуваното изображение или видео е предпоставка за получаване на наградата.

 НАГРАДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ

• 200 броя бутилки сок GRENO от 1L.
• 16 броя трамплини
• Ваучер за семейна почивка на стойност 250 лв. на територията на България
• 1 брой дрон с HD камера

200 броя бутилки сок GRENO от 1L., както и 16-те броя трамплини, се предоставят на томболен принцип измежду всички участници публикували изображение или видео със сок GRENO от 1L или сок GRENO от 2L. Всички печеливши ще бъдат изтеглeни пред нотариус, в рамките на 3 дни, след приключване на съответния период от кампанията.

Периодите се разделят, както следва:
• За всички, качили своето видео или снимка от 12.12.2016 г. до 18.12.2016 г. (включително) – Томбола N1, с награди: 2 х трамплини и 25 х 1L. GRENO (обявяване до 23.12.2016 г. на Facebook страницата на GRENO – www.facebook.com/grenophilicon)
• За всички, качили своето видео или снимка от 19.12.2016 г. до 25.12.2016 г. (включително) и неспечелили в предишния промоционален период – Томбола N2, с награди: 2 х трамплин/25 х 1L. GRENO (обявяване на печелившите до 30.12.2016 г. на Facebook страницата на GRENO – www.facebook.com/grenophilicon)
• За всички, качили своето видео или снимка между от 26.12.2016 г. до 01.01.2017 г. (включително) и неспечелили в предишни промоционалени периоди – Томбола N3, с награди 2 х трамплин/25 х 1L. GRENO (обявяване на печелившите до 06.01.2017 г. на Facebook страницата на GRENO – www.facebook.com/grenophilicon)

• За всички, качили своето видео или снимка между от 02.01.2017 г. до 08.01.2017 г. (включително) и неспечелили в предишни промоционалени периоди – Томбола N4, с награди 2 х трамплин/25 х 1L. GRENO (обявяване на печелившите до 13.01.2017 г. на Facebook страницата на GRENO – www.facebook.com/grenophilicon)
• За всички, качили своето видео или снимка между от 09.01.2017 г. до 15.01.2017 г. (включително) и неспечелили в предишни промоционалени периоди – Томбола N5, с награди 2 х трамплин/25 х 1L. GRENO (обявяване на печелившите до 20.01.2017 г. на Facebook страницата на GRENO – www.facebook.com/grenophilicon)
• За всички, качили своето видео или снимка между от 16.01.2017 г. до 22.01.2017 г. (включително) и неспечелили в предишни промоционалени периоди – Томбола N6, с награди 2 х трамплин/25 х 1L. GRENO (обявяване на печелившите до 27.01.2017 г. на Facebook страницата на GRENO – www.facebook.com/grenophilicon)
• За всички, качили своето видео или снимка между от 23.01.2017 г. до 29.01.2017 г. (включително) и неспечелили в предишни промоционалени периоди – Томбола N7, с награди 2 х трамплин/25 х 1L. GRENO (обявяване на печелившите до 03.02.2017 г. на Facebook страницата на GRENO – www.facebook.com/grenophilicon)
• За всички, качили своето видео или снимка между от 30.01.2017 г. до 05.02.2017 г. (включително) и неспечелили в предишни промоционалени периоди – Томбола N8, с награди 2 х трамплин/25 х 1L. GRENO (обявяване на печелившите до 10.02.2017 г. на Facebook страницата на GRENO – www.facebook.com/grenophilicon)

На 08.02.2017 г., специално жури ще отсъди първата голяма награда за най-изобретателен начин да разклатиш бутилка/кутия сок GRENO в период 12.12.2016 г. – 05.02.2017 г. (включително) ще бъде изтеглена 1 брой голяма награда – Ваучер за семейна почивка, на стойност 250 лв. на територията на България. Ваучерът може да се използва съобразно условията на туристическата агенция издател в посочения срок на валидност.

На 08.02.2017 г., специално жури ще отсъди втората голямата награда за най-изобретателен начин да разклатиш бутилка/кутия сок GRENO – един брой дрон с HD камера и дистанционно управление измежду всички участници качили снимка или видео със сок GRENO от 1L или 2L в период 12.12.2016 г. – 05.02.2017 г.

Всеки участник може да спечели само една голяма награда и една малка награда. Спечелването на една от малките седмични награди, не ограничава възможността на участниците да получат и голяма награда.

Имената на печелившите се обявяват във Facebook страницата на Организатора, като с участието си всеки участник декларира съгласието си имената му да бъдат обявени по посочения начин.

Организаторът информира печелившите на посочените от тях email адреси.
В случай че печеливш не се свърже с Организатора в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на известието, не предостави адрес за доставка и телефон или не предостави точна и актуална информация за доставка, се приема, че печелившият се отказва от наградата си и Организаторът е оправомощен да я предостави на друг участник по предвидения в настоящите Официални правила ред.

Всички награди се предоставят по куриер, на адрес предоставен от страна на спечелилия, за сметка на Организатора на кампанията.

При получаване на наградата, всеки спечелил е длъжен да подпише приемно-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен заедно с наградата. Спечелилият трябва да върне подписания протокол на куриера, който му е предоставил наградата, при получаването й.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ