ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете маса Венеция с четири стола Олив

Игрите, провеждани на страницата на „Виденов Груп“ ООД ЕИК:128621398 – Furniture Videnov https://www.facebook.com/MebeliVidenov/ се организират от притежателя на търговската марка „Мебели Виденов“, наричан по-долу за краткост „Организатор“.

Играта „Заедно на Коледа“ или наричана по-долу за краткост „Играта“ започва на 15.12.2016г. след публикуването на пост във фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/MebeliVidenov/ даващ начало на играта.

Играта продължава до 25.12.2016г. – 23:59 часа. Всяко участие след това се счита за невалидно.
Обявяване на победителя – 28.12.2016 г.

Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, тя може да бъдe получена само от законния представител /родител/ на същия.

Право на участие имат всички потребители на Фейсбук, които са с РЕАЛЕН профил и изпълнят коректно условията.

За участие в играта участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.
Всеки изпълнил правилно условията на играта участва в жребия за спечелване на голямата награда.
Организаторът уведомява спечелилия участник в рамките на 48 часа чрез отделен пост, коментар под поста-игра, в който участника са е включил, „тагване“ на съответния участник или коментар под публикуваното от участника съдържание на Фейсбук страницата.

За да получи наградата си, печелившият следва да изпрати своите лични данни – имена, телефон и адрес за доставка под формата на лично съобщение във фейсбук страницата на Организатора в 30 дневен срок.

Наградата е маса Венеция в цвят венге и четири стола Олив в цвят венге и светло бежова седалка. Наградата се печели от участника, който се е регистрирал в приложението към играта, отбелязал е трима приятели  и е изтеглен чрез жребий.

Наградата е само и единствено в цвета, който е показан на конкурсната снимка.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ