ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пералня, смартфон и телевизор Samsung

Организатор на играта “Christmas Presents List“ („играта “): Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България, със седалище и адрес на управление, бул. Цариградско шосе 115М.,Хермес парк, сграда Д, ет. 4, Европейски търговски център, София, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201200956, регистрация по ДДС: BG201200956, („Организатор“).

Играта е валидна за територията на Република България с период на провеждане от 12.12.2016г в 12:30 часа до 18.12.2016 г., включително, до 23:59 часа и ще се проведе във Facebook страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul…). Всяко участие, съгласно механизма на играта по т. 4 след изтичане на този период, няма да бъде валидно.

Награди: Участвайки в настоящата игра, имаш право да участваш за спечелването на 1 брой пералня Add Wash WW70K44305W/LE, 1 брой телевизор UE-40KU6072UXXH или 1 брой Galaxy A5 2016. Печелившите в настоящата игра ще бъдат трима – по един печеливш към всяка от трите награди.

Механизъм на Играта: За спечелването на наградaта, посоченa в т. 3, е необходимо:
Да имаш навършени 14 години, и да си български гражданин.
Да станеш фен на Facebook страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul…).
Да отговориш с коментар под публикацията, обявяваща играта, кой от трите продукта си пожелаваш като коледен подарък, като го посочиш с #Addwash, #GalaxyA5 или #UHDTV и не забравиш в коментара да сложиш и #SamsungКоледа.
Можеш да коментираш под публикацията, обявяваща играта, на нашата Facebook страница до 18.12.2016 г,включително, до 23:59. Всеки коментар, публикуван след тази дата няма да бъде включен в томболата.
Всеки участник може да коментира само по веднъж, всеки следващ коментар няма да бъде зачетен като участие в Играта.
Печелившите ще бъдат изтеглени с томбола на случаен принцип от всички участници в присъствието на нотариус, който да верифицира процеса на изтегляне на печелившите.
Участието в играта е публично и с това даваш съгласие твоето име (псевдоним) да бъде публично видимо в публикацията, с която ще обявим печелившия от играта.
Спечелване на наградата:
За награда – 1 брой пералня Add Wash WW70K44305W/LE, 1 брой телевизор UE-40KU6072UXXH или 1 брой Galaxy A5 2016, могат да участват всички потребители на Instagram над 14 години, които са спазили правилно механизма на играта.
Изтеглянето на печелившите участници ще бъде проведено на 19.12.2016 г. в присъствието на нотариус. В същия ден печелившите ще бъдат обявени във Facebook страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul…).
Организаторът следва да се свърже в деня на изтеглянето с изтеглените в присъствието на нотариус печеливши и да получи точни данни за предоставяне на наградата в Играта (Физически адрес, три имена, телефон).
Всеки печеливш трябва да предостави необходимите данни за получаване на наградата в рамките на 10 работни дни от изтеглянето и обявяването му в официалната страница на Samsung България във Facebook (https://www.facebook.com/SamsungBul…). Ако печелившият не предостави необходимите данни за получаване на своята награда, той губи правото си да получи наградата и Организаторът се свързва с първата изтеглена резерва в присъствието на нотариус в деня на изтеглянето им 19.12.2016.
Печелившият няма право да претендира за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената му награда.
Наградата ще бъде изпратена на спечелилия участник чрез куриер за сметкa на организаторите в рамките на 30 работни дни след неговото обявяване във Facebook страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul…).
Спечелилият участник има право да придобие награда в случай, че предостави своите данни за доставка (три имена, адрес, телефон) в лично съобщение във Фейсбук страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul…). Данните ще бъдат използвани за контакт със спечелилия участник, с цел да получи наградата си в срок от 30 работни дни след уточняването на физическия адрес, на който трябва да бъде изпратена.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ