ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 54 чудесни награди от Tefal


Промоцията, провеждана на www.bonapeti.bg/tefal, се организира и провежда от агенция СМАРТС ООД, наричан „Организатор” по-долу, с ЕИК 200087142, със седалище и адрес на управление София, ул. Цар Симеон № 42 Б и възложител: „Groupe SEB Slovensko spol. S.r.o.”, ЕИК SK2020336120, наричани по-долу за краткост „Възложител”.

 Промоцията се провежда в периода от 18:00 ч. на 29.11.2016 г. до 23:59 ч. на 15.01.2017 г.

В Промоцията имат право да участват само физически лица, които към датата на участието си в нея са навършили 18-годишна възраст („Участници“).

4.1. За да участват в Промоцията, лицата, които отговарят на условията по Раздел 3, трябва да закупят кухненски уред, съд или прибор за готвене с марка Tefal от някой от обектите на търговските партньори на територията на Република България: Техномаркет, Технополис, Зора, Техмарт или онлайн от електронните магазини на последните; Фантастико, Пикадили и Кауфланд, както и от дистрибуторската мрежа на Поликомп*; от електронния магазин Пазарувай Лесно (https://www.pazaruvai-lesno.bg/)
 4.2. Лицата, които отговарят на условията по т. 4.1. имат право да участват в Промоцията, като регистрират покупката си, по следния начин: 
4.2.1. Като регистрират правилно промоционалния код от касовата бележка от покупката си на интернет-страницата: www.bonapeti.bg/tefal. За целта, участниците следва да въведат в съответните полета на регистрационната форма освен номер на касовата бележка, още: търговски обект/електронен магазин, от който е закупен продукта, име, фамилия, е-mail, номер на мобилния си телефон и точен адрес. В регистрационната форма не може да бъде попълван номер на стационарен телефон. 
4.3. Потребителите могат да регистрират промоционалните кодове за участие в Промоцията в срока за провеждане по т. 2.2. 
4.3.1. Промоционалният код представлява номера на фискалния бон, които се състои от 7 цифри и се намира в долния ляв ъгъл на фискалния бон. Промоционалният код е уникален и се генерира автоматично от системите на търговските партньори, посочени в т. 4.1. 
4.3.2. Промоционалният код не включва следните символи: точка (.), двоеточие(:), наклонена черта (/). Промоционален код, съдържащ някой от горните символи, ще бъде счетен за валиден, в случай че без горните символи, поредицата от цифри представлява валиден код съгласно т. 4.3.1.
 4.3.3. Регистрация на промоционален код, извършена чрез интернет-страницата www.bonapeti.bg/tefal след 23:59 ч. на 15.01.2017 г. е невалидна и няма да участва в Промоцията. 
4.3.4. Регистрация на промоционален код, извършена чрез интернет страницата www.bonapeti.bg/tefal, съдържаща некоректно изписан промоционален код (кода на касовата бележка при покупката на продукта), съгласно настоящите правила, е невалидна и няма да участва в Промоцията. Регистрация за участие може да се извърши и в календарен ден, различен от деня на извършване на покупката на кухненския уред, съд или прибор за готвене Tefal. 
4.4. Всеки потребител, регистрирал успешно поне един промоционален код, участва във всички предстоящи тегления за награди през целия период на Промоцията.
 4.5. Всеки промоционален код може да бъде регистриран за участие в Промоцията само веднъж на интернет-страницата: www.bonapeti.bg/tefal 
4.6. Всеки участник, регистрирал успешно промоционален код, получава потвърждение на валидността на регистрацията, като на екрана се визуализира съобщение, че регистрацията е завършена успешно.

4.7. Всеки участник участва в тегленията за награда с толкова участия, колкото пъти успешно е регистрирал поне един промоционален код (напр. ако до датата на тегленето участникът успешно е регистрирал 2 (два) промоционални кода, той участва с 2 (две) участия в жребия за награди, подробно описани в т .5.2.). 
4.7.1. Всяка една успешна регистрация влиза във всички предстоящи тегления до края на Промоцията, започвайки отброяването от датата, на която е направена съответната регистрация.
 4.7.2. Всеки участник, регистрирал промоционален код, взима участие за съответния жребий, като тази регистрация автоматично го включва и за следващите предстоящи тегления до края на периода на Промоцията.
 4.7.3. Натрупаният брой участия на един потребител се запазват и включват във всички следващи жребии до края на Промоцията. 
4.8. За целия период всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител само за не повече от 1 (един) брой малка награда и не повече от 1 (един) брой голяма награда, независимо от общия брой регистрирани кодове. На мястото на участниците, които вече са спечелили, съответно една малка или голяма награда, се изтеглят нови участници на случаен принцип, имащи право да получат награда от Промоцията.

 Наградите са разпределени, както следва: 
– 7 (седем) бр. уреди и съдове за готвене Tefal от секцията „Tefal таланти“, налична на адрес www.bonapeti.bg/tefal, от които: 
o 1 бр. грил Tefal Optigrill GC712D 
o 1 бр. пасатор Tefal Infiny Force Ultimate HB877D 
o 1 бр. блендер Tefal Mastermix BL850 
o 1 бр. уред за здравословно готвене Tefal Actifry Express XL Snacking AH9518 
o 1 бр. кухненска машина Tefal Masterchef Gourmet QB407 
o 1 бр. бавнопресоваща сокоизтисквачка Tefal Infiny Press Revolution ZC500 
o 1 бр. комплекти тигани Tefal от серията Talеnt Pro – уок тиган – 1 бр., тиган за палачинки – 1.бр и тиган с диаметър 26 см – 1 бр. 
– 14 (четиринадесет) комплекта, включващи 1 бр. стъклена купа и 1 бр. бъркалка Tefal Ingenio; 
– 14 (четиринадесет) комплекта, включващи 1 бр. нож Tefal Ingenio и 1 бр. дървена дъска за готвене; 
– 14 (четиринадесет) комплекта, включващи 1 бр. кухненска везна Tefal и 1 бр. престилка с автограф от Лора и Стоян; 
– 5 (пет) бр. голяма награда – кулинарен урок с Лора и Стоян, специално за победителя. Всеки, който спечели кулинарен урок с Лора и Стоян има право да доведе със себе си 1 (един) придружител. 

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ