ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете матрак, 10 възглавници, 20 играчки и 30 броя календари от Дормео


Организатор на играта „Открий подаръците от Дормео” („Играта“) е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, 1404, бул. „България” 81-В, представлявано от Управителя Стойчо Тилев.

Играта ще се проведе в периода от 23.11.2016г. – 22.12.2016 г., включително.

„Организатор“ е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078;

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна – България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

Общо 61 награди, както следва:
1. 1 бр. матрак ДОРМЕО ФРЕШ ПРИМА с размер по избор на печелившия участник от асортимента на Организатора.
2. 10 бр. възглавници ДОРМЕО СИЕНА КЛАСИК;
3. 20 бр. играчки ДОРМЕО ТЕДИ;
4. 30 бр. календари ДОРМЕО БЕБЕ 2017.
Механизъм на Играта
Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:
Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;
Да посети уеб страницата на Играта на адрес: christmas.dormeo.bg;
Да натисне бутон „Играй“;
Да направи открие последователно 7 от посочените в дясно продукти на Дормео в подаръците за 1 минута;
С изпълнението на горните условия всеки Участник може да спечели една от наградите по горната т. 5, разпределени между всички Участниците на случаен принцип.
Организаторът ще осигури общо 61 бр. награди, както следва:  1 бр. матрак ДОРМЕО ФРЕШ ПРИМА с размер по избор на печелившия участник, 10 бр. възглавници ДОРМЕО СИЕНА КЛАСИК, 20 бр. играчки ДОРМЕО ТЕДИ, 30 бр. календари ДОРМЕО БЕБЕ 2017. Всеки Участник в Играта може да спечели само 1 бр. награда. Наградите ще бъдат разпределени между Участниците на томболен принцип на 23.12.2016 г. посредством специализиран софтуер, изготвен по поръчка на Организатора за целите на Играта.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ