ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете шест продуктови награди Somersby Apple Blend

Мини-играта “Твоите есенни следобеди със Somersby Apple Blend” се провежда на Facebook страницата на Somersby Bulgaria и се организира от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081 с Възложител „Карлсберг България АД, ЕИК 127015636 Вземайки участие в мини-играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Somersby Bulgaria (https://www.facebook.com/SomersbyBu…), Участниците потвърждават, че са пълнолетни и се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на мини-играта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

За да се включи в мини-играта, Участникът трябва да сподели в коментар под поста на мини-играта как прекарва своите есенни следобеди. Коментари, които нямат такова съдържание, не участват в томболата за наградата. Периодът на мини-играта е от 16:00 часа на 24.11.2016 г. до 23:59 часа на 29.11.2016 г.

В мини-играта имат право да се включат всички физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България.

Наградите – по 6 бутилки Somersby Apple Blend за шестима участници, ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специален софтуер, в присъствието на 3 /трима / служители на Възложителя или Изпълнителя, като за целта се съставя и Протокол. Тегленето и обявяването на печелившия ще се състои на 30.11.2016г.

Печелившите участници са 3 (трима) и ще бъдат уведомени чрез лично съобщение, изпратено от Somersby Bulgaria, на 30.11.2016г. Имената на печелившите ще бъдат обявени и на самата страница на Somersby Bulgaria в същия ден.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ