ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучер за 1500 лв. от IKEA, кошници с продукти, ваучери за Lidl и детски играчки


 Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта (идентификационен № 286250), е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора„).

Играта се провежда в периода от 00:01 часа на 14.11.2016 г. до 23:59 часа на  11.12.2016 г. („Период на провеждане”).

Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   
Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци„). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   
За да участва в Играта всеки Участник трябва да посети страницата  spisanie.lidl.bg, да отвори намиращия се там каталог и да отиде на 3-та страница от каталога, където се намира Играта. В интерактивното прозорче има дата, която отговаря на съответния ден. При натискане върху датата се отваря прозорец, който насочва към въпроса за деня. Участникът трябва да посочи предпочитан отговор на въпроса, да попълни съответната информация в предвидените за тази цел полета: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (не е задължителен), да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Регистрирай се“.
Всеки Участник може да се регистрира само веднъж на ден (т.е. само по един път за всяка дневна награда)  при спазване на изискванията на т.7.
Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.
След регистриране на Участник за дневната награда, той автоматично бива включен в томболата за голямата награда и не е нужно да се регистрира допълнително.
Броят участия за дневни награди не увеличава шанса за спечелването на голямата награда.
Награда

10. С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:

10.1. съответната награда за деня, която ще бъде определена от Организатора измежду:
–    кошници с продукти Фаворина на стойност 35 (трийсет и пет) лева всяка (общо 4 кошници за Периода на Играта);

–    ваучери за пазаруване в магазини Лидл на обща стойност 60 лева (общо 8 комплекта ваучери за Периода на Играта)
–    детска играчка (общо 16 броя детски играчки за Периода на Играта)

Конкретната награда за деня (кошница с продукти, ваучери или детска играчка) е видима за Участниците в прозореца за отговор на въпроса на деня и регистрация.
Всеки Участник, регистрирал се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа) участва в томбола за предвидената от Организатора за този ден награда,
10.2. голямата награда – ваучер за обзавеждане за детска стая на стойност 1500 лв. от магазин Икеа.
Всеки Участник, регистрирал се в рамките на Периода на Играта, участва в томбола за голямата награда.
11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.
Определянето на печеливш Участник за дневна награда ще се извършва всеки работен ден за предходния, в рамките на който е направена регистрацията, чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички Участници, регистрирали се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа). Определянето на печеливш 
Участник за дневна награда за дни петък, събота и неделя от Периода на Играта ще се извършва в понеделник на следващата седмица.
Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.
Голямата награда ще бъде изтеглена на 12.12.2016 г. отново чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се за която и да е от 28-те дневни награди в рамките на Периода на Играта.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ