ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 златни жълтици от „Златната царица“

Промоцията „Спечели 300 златни жълтици“ наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Златно Брезово” ЕООД, гр. Брезово, ул. Зелениковско шосе No1, наричано по-нататък Организатор.

Официалните правила на промоцията се публикуват на сайтa: www.goldenqueen.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0700 11606 (на цената на един градски разговор).

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

Промоцията започва на 15 октомври 2016 г. Промоцията ще продължи до 31 декември 2016 г. или до изчерпване на количествата на промоционални опаковки, което от двете събития настъпи по-рано.

УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ
Участващите опаковки са фини точени кори „Златната Царица“ 500 грама с промоционална опаковка и пакетирана вътре в опаковката скреч карта.ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
С участие в промоцията може да бъде спечелена следнaтa наградa:
Един брой Златна жълтица , описанa подробно в Приложение № 1, при едни брой печеливша скреч карта

Общо  300 броя награди за всички опаковки за целия период на промоцията.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
Във всяка промоционална опаковка с показания в точка 5 дизайн има налична скреч карта с поле на изтриване.  При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

• „Печелиш златна жълтица” – потребителят има право да получи един брой златна жълтица по куриер, след като се обади на посочения телефон 0700 11606 и подаде своите данни на участие , както и уникалния код, който се намира под надписа „Печелиш златна жълтица“.

• „Направи вкусна баница и опитай пак късмета си“ – потребителят не печели нищо.
Общият брой промоопаковки, съдържащи скреч карти е 700 000 броя, като 300 броя от картите са „Печелиш  златна жълтица“ и 699 700 броя от картите съдържат „Направи вкусна баница и опитай пак късмета си“. Печелившите карти ще бъдат разпределени на случаен принцип във всички произведени опаковки.
Участниците, спечелили наградата „Златна жълтица“ я получават с доставка по куриер срещу предоставяне на печеливша скреч карта с уникален номер, който съответства на продиктувания по телефон и потвърден като печеливш от протокол за печеливши кодове. Доставката е в срок от 45 дена от телефонното обаждане на клиента.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ