ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 халата, 100 текстилни чанти и 10 прегледа при хомеопат от Astera Homeopathica

Промо-играта „Astera Homeopathica” е организирана от “Арома Козметикс АД”, със седалище и адрес на управление: 1271 гр. София, ул. „Кирил Благоев” № 12, ЕИК 201811050, наричано по-долу за краткост “Организатор”.

 Промо-играта „Astera Homeopathica” се организира с рекламна цел за популяризирането на марката „Astera Homeopathica”

Промо-играта „Astera Homeopathica ”, наричана по-долу за краткост „Промоцията”, стартира от 01.11.2016 г. и продължава до 30.11.2016.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България

В промоцията право на участие има всяко физическо лице. В случай, че наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие на негов родител/попечител.

В промоцията участват всички продукти под марката “Astera Homeopathica”. 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания 
Участието в играта е обвързано с покупка. Участникът е необходимо да закупи продукт по избор от серията „Astera Homeopathica”. 

За да се включи в Промоцията, участникът трябва: 
– да направи покупка по избор от посочените в т.4 продукти; 
– да вземе касова бележка (касов бон, фискален бон) за покупката от Търговеца; 
– да се регистрира за участие на адрес www.aroma.bg/homeopathica чрез въвеждане на: трите имена, номера на касовата бележка, телефонен номер и e-mail;
– да запази касовата бележка до приключване тегленето на наградите.  

Награди 
Наградите, които ще бъдат раздадени след приключването на промоционалния период, са следните: 
– 100 бр. текстилни чанти 
– 10 бр. памучни халати 
– 10 бр. безплатни прегледи при лекар хомеопат „Др-Райна Томова“, които трябва да бъдат осъществени в срок до 31.01.2017г. 

Печеливши Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип чрез томбола, която ще бъде изтеглена на 01.12.2016 г. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на интернет адрес www.aroma.bg/homeopathica. 
Получаване на наградите Наградите се изпращат по куриер на посочен от печелившото лице адрес за доставка.
Не се допуска замяна на обявените награди срещу пари или други ценности . 

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ