ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 ваучера за пазаруване в магазините на Deichmann

Играта „Колекция есен/зима 2016/2017” (наричана по-долу „играта“) се организира от Deichmann SE, Deichmannweg 9, 45359 Essen, Германия. Deichmann SE ще бъде наричан по-долу „Организатор“. Играта започва на 31.10.2016 г. и приключва на 30.11.2016 г. в 23.59 часа. Участието е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги. 

С участието си в играта и чрез отбелязване в полето (чек бокс) за приемане на условията за участие в играта, участникът декларира, че е запознат със съдържанието им и че приема тези условия за участие, както и упоменатия в тях срок на играта.

Право на участие имат всички лица на възраст над 18 години. 

Сред всички участници, дали верни отговори, ще бъдат изтеглени на лотариен принцип 10 печеливши, които ще получат по един ваучер за пазаруване в магазините на Deichmann в България, всеки на стойност по 20 лв. Печелившите ще бъдат информирани от Deichmann след 05.12.2016 г. на дадените от тях при регистрацията им електронни пощенски адреси (e-mail адреси). Те трябва да отговорят по електронна поща на уведомлението за спечелената от тях награда до 5 дни след получаването му. 

Ако печеливш участник не отговори в този срок, той губи правото да получи съответната награда, а Deichmann си запазва правото да изтегли нов печеливш, без да дължи обезщетение.   

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ