ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучер за Техномаркет и 30 комплекта награди от Белла


Общи условия и правила за участие Кулинарните звезди на Bella – Стани кулинарна звезда

Играта „Кулинарните звезди на BELLA“ („Играта“) се организира и провежда от „Белла България“ АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, бул.“Цариградско шосе“ № 101,наричан „Организатор“ по-долу.

Играта се организира на български език и се провежда на страницата на търговска марка Bella – http://recepti.lavitaebella.bg/
(изм. на 30.08.2016 г.) Играта ще продължи в периода 01.06.2016 г. до 23.11.2016, включително, като е разделена на общо 4 периода:
  • 1-ви период 03.06. – 30.06 – печелившите се теглят и обявяват на 04.07.2016г
  • (изм. на 30.08.2016 г.) 2-ри период 15.09 – 30.09 – печелившите се теглят и обявяват  на 05.10.2016г
  • (изм. на 30.08.2016 г.) 3-ти период 14.10. – 23.10 – печелившите се теглят и обявяват на 26.102016г
  • (изм. на 30.08.2016 г.) 4-ти период 11.11. – 20.11 – печелившите се теглят и обявяват на 23.11.2016г

В Играта има право да участва всяко физическо лице, с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Белла България“ АД и „Уот иф“  ЕООД, които са свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри). Всички лица, ненавършили 18 /осемнадесет/ години трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител преди да вземат участие и да предоставят свои лични данни.Участниците в Играта трябва да изпълнят описаните по-долу стъпки в посочената последователност:
  • Да се регистрират в страницата http://recepti.lavitaebella.bg/ като попълнят две имена, имейл адрес и телефон за контакт
  • (изм. на 30.08.2016 г.) Да изпратят своята любима рецепта, приготвена с продуктите на Bella (необходими продукти, описание на приготвяне и снимки 2 бр – една снимка на необходимите продукти за приготвяне и една снимка на готовото ястие. В снимката на необходимите продукти за приготвяне на рецептата задължително трябва да присъства опаковка на продукт от портфолиото на Белла). Рецептата трябва да бъде  свързана с тематиката на съответния период на участие в Играта. За всеки отделен период на Играта участниците ще могат да качват рецепти на определена тематика, която ще се обявява предвартелно на страницата http://recepti.lavitaebella.bg/ и във фейсбук страницата на Белла.
       1-ви период 03.06. – 30.06 – тематиката се обявява на   03.06.2016г
       (изм. на 30.08.2016 г.) 2-ри период 15.09 – 30.09 – тематиката се обявява на   15.09.2016г
       (изм. на 30.08.2016 г.) 3-ти период 14.10. – 23.10 – тематиката се обявява на   14.10.2016г
       (изм. на 30.08.2016 г.) 4-ти период 11.11.-20.11 – тематиката се обявява на   11.11.2016г
При изпълнението на тези условия, участниците получават едно участие в томболата. Всеки участник може да участва с повече от една рецепта, което автоматично увеличава броя на участия в томболата.
Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците.
Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Играта („Нарушение”), ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите.
НАГРАДИ
(изм. на 30.08.2016 г.) За периода 03.06. – 30.06. на Играта ще бъдат изтеглени по 10 печеливши, които ще получат награда 2 броя продукти, произвеждани под марка Белла – 1 бр. Фини Точени кори Белла 400 г., 1 бр. Маргарин Белла с масло 420 гр. и по 1 брой крокодил формичка за тесто.  За периода 15.09 – 30.09; 14.10. – 23.10;11.11.-20.11   на Играта ще бъде изтеглен 1 печеливш за всеки период, който ще получи награда  1 брой ваучер за пазаруване от ТВ Техномаркет на стойност 90 лв с ДДС  и по 1 брой крокодил формичка за тесто
(изм. на 30.08.2016 г.) Печелившата рецепта   ще бъде публикувана в блога на BELLA – http://lavitaebella.bg/  и на Facebook страницата  https://www.facebook.com/Bella.produkti
(изм. на 30.08.2016 г.) Като утешителна награда допълнително за всеки период от играта ще бъдат изтеглени по 30 бр. участници, които ще получат по 1 бр Фини Точени кори Белла и  1 бр Крокодил формичка за тесто.
Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ