ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 6000 плюшени играчки и 6000 детски книжки Bonduelle „Приключения в градината”

 Промоцията на Bonduelle “Градински приключенци” е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, (в качеството си на официален дистрибутор за България на продуктите с марка Bonduelle) с адрес по регистрация: гр. София 1138, бул. Сомоковко шосе 2л, ТЦ Боила, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията. 
2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на сайтовете www.bonduelleadventurers.bg и www.bonduelle.bg за целия период на промоцията. 
2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на промоцията, като промените влизат в силаПромоцията е валидна от 00:01 ч. на 06.10.2016 г. до 24:00ч на 02.11.2016г или до изчерпване на количествата подаръци, което от събитията настъпи по- рано. след предварителното им публикуване на сайтовете www.bonduelleadventurers.bg и www.bonduelle.bg 
2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията. 
2.5. Организаторът си запазва правата да прави промени по Официалните правила по всяко време, като тези промени влизат в сила само след официалното им публикуване на сайтовете www.bonduelleadventurers.bg и www.bonduelle.bg 

Промоцията на Bonduelle се организира и провежда в цялата страна. Всички обекти, в които се провежда промоцията са обозначени със съответните рекламни материали (плакати, уоблери, палетни зони, дегустации, промоутъри).

В промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Общите условия на промоцията, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и служителите на обслужващите промоцията агенции, както и всички свързани с тях лица. 

Промоцията е валидна от 00:01 ч. на 06.10.2016 г. до 24:00ч на 02.11.2016г или до изчерпване на количествата подаръци, което от събитията настъпи по- рано.

НАГРАДИ 
7.1.За цялата страна е определено количество от 6000 плюшени играчки (по 1500 бр. от 4 вида – морков, броколи, грах и царевица) и 6 000 детски книжки Bonduelle „Приключения в градината”. 
7.2. Организаторът на промоцията няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила. 
7.3.Награди се раздават на спечелилите ги Участници до момента на тяхното изчерпванеюшени . 
7.4. Всички, по някаква причина, нераздадени награди, остават собственост на организатора и ще бъдат използвани за бъдещи кампании. 

Всеки клиент на обектите от Част 3, закупил поне 1 продукт с марка Bonduelle (консервирани или замразени зеленчуци), получава скреч карта на касата на обектите. При получаване на карта за участие всеки Участник може моментално да провери каква награда печели. За целта трябва да изтърка специалното поле, на което е положено скреч мастило. След изтъркването на този слой, участникът разбира каква награда печели. Подаръците може да получите от касите или от Информационен щанд в обектите. Клиентът трябва да представи касова бележка или копие от нея, както и печелившата скреч карта. Печелившата скреч карта остава в магазина с цел коректно отчитане на резултатите от промоцията след нейното приключване, както и като доказателство, че подаръците са стигнали по предназначение до крайните клиенти и търговските обекти са изпълнили своя ангажимент към Организатора. 8.3. Броят на участията в периода на промоцията е неограничен.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ