ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 професионални сешоара Babyliss Veneziano

Томболата се провежда в периода от 06.10.2016г. до 19.10.2016г. включително.

дм България ЕООД, ЕИК 200150888, седалище: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115 М, ет. 3, офис 3.1.

Томболата се провежда едновременно във всички 64 филиала на Дружеството на територията на Република България.

Участието в томболата е обвързано с покупка! В томболата могат да вземат участие всички лица, навършили 16 години, които в посочения период за провеждане на томболата, са направили покупка на стойност минимум 5,00 лв. с ДДС на продукти от категория «Грижа за коса»* на dm филиалите по свой избор и са направили регистрация за участие в съответния филиал, в който са извършили покупката, съгласно предвиденото по – долу в настоящите правила. *В категорията „Грижа за коса“ влизат всички шампоани, балсами, маски, олиа за коса, серуми за коса, двуфазни спрейове, стилизанти и бои за коса от всички налични в съответния филиал марки. Малолетни лица (ненавършили 14 г.) нямат право да осъществяват регистрация за участие в томболата! 

Наградите, които могат да спечелят участниците в томболата, са общо 10 (десет) професионални сешоара от марката Babyliss, модел Veneziano 2200W, всеки един от тях на стойност 110 лв. с ДДС. От всички участници в томболата във всички 64 филиала на Организатора на територията на страната ще бъдат изтеглени на томболен принцип общо 10 (десет) печеливши участника.

Всеки клиент, навършил 16 години, който направи покупка на продукти от категория „Грижа за коса“ в кой да е от филиалите на Дружеството за периода 06.10. – 19.10.2016г. на стойност минимум 5 (пет) лева с ДДС, може да се регистрира за участие в играта за спечелване на един от общо 10 професионални сешоара от марката Babyliss, модел Veneziano 2200W. За да вземе участие в томболата, клиентът на магазините на дм България ЕООД трябва да попълни талон за участие на място в магазина, от който е извършена съответната покупка, като напише трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес и имейл-адрес. 

Към талона за регистрация следва да бъде закрепен касовият бон, доказващ извършената от участника покупка и нейната стойност. За целта по време на провеждането на настоящата томбола всеки клиент на Дружеството ще получава по два екземпляра от касовия си бон за извършена покупка, като с единия екземпляр и попълнен талон може да осъществи регистрацията за участие в томболата, а другият касов бон остава в участника и в случай, че спечели награда, трябва да го представи в оригинал, за да може да получи наградата си. 

Талонът за участие е валиден, само ако са попълнени коректно всички по-горе описани данни. Талоните са налични на касите на всички магазини на Дружеството – Организатор и могат да бъдат получени от касиерите в магазините. Посочените условия за участие са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници. Талонът за участие е валиден, ако са попълнени четливо всички негови полета и към него има прикрепен дубликат на касов бон. В разпределението на наградите няма да участват също така попълнени талони с прикрепен към тях касов бон за извършена покупка на продукти, различен от изброените в т. 4 продукти от категорията „Грижа за коса”. 

Всеки един клиент може да участва многократно в томболата в периода на провеждането й с всяка своя покупка на стойност минимум 5,00 (пет) лв. с ДДС на продукти от категория «Грижа за коса» в кой да е от дм филиалите на територията на страната. С един касов бон за извършена покупка може да се участва само веднъж в томболата. Талоните за участие в томболата се пускат в специално обозначени от Организатора урни-кутии, поставени на видимо място на каса на всеки един от филиалите на Дружеството на територията на Република България. Посочените условия за участие са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници. 

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ