ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Huawei P9Lite и смарт гривна Huawei A1

Настоящите правила определят начина на провеждане на „Highway Huawei“ и уреждат взаимоотношенията на организатора на „Highway Huawei“ с физическите лица, участващи в активацията.

„Highway Huawei“ се организира и провежда на територията на Република България и на Република Македония.

„Highway Huawei“ се провежда в периода от 29.09.16 г. до 19.10.16  г. включително. В рамките на този период, участниците могат да участват за спечелването на комплект Перфектната връзка, който включва мобилен телефон Huawei P9Lite и смарт гривна Huawei A1.
3.3. Активацията ще протече в описания по-долу начин:
Активно участие за спечелването на награда според механиката описана в Раздел 5 на следния адрес: www.highwayhuawei.com в рамките на периода от 29.09.16 г. до 19.10.16  г. включително.
3.4. Организаторът прави провеждането на „Highway Huawei“ достояние на широката общественост чрез интернет-страницата на активацията„Highway Huawei“ на адрес www.highwayhuawei.com.

 Участник в „Highway Huawei“ е всяко физическо лице, което в периода от 29.09.16 г. до 19.10.16  г. се е регистрирало за участие наwww.highwayhuawei.com  и е приело Общите условия съгласно изискванията в т. 5 от Правилата.

В периода на провеждане на „Highway Huawei“ (наричана по-долу „Активацията“) потребителите могат да участват на адрес  www.highwayhuawei.com.
Организаторът осигурява интернет-страница на Активацията, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес www.highwayhuawei.com по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Активацията, а именно: интернет-страницата на Huawei Mobile Bulgaria във Facebook на адрес https://www.facebook.com/HuaweiBulgariaMobile/
В Активацията може да участва всяко физическо лице, което е изпълнило условията на Организатора, описани на интернет-страница с URL:www.highwayhuawei.com и/или предостави своето име и имейл адрес в регистрационната форма на Активацията.

Участието в Активацията не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Възложителя.
Всяко лице има право да участва в Активацията като предостави своите Име, Фамилия и е-Мейл за участие.
Участието в Активацията се осъществява чрез софтуерната разработка: www.highwayhuawei.com (наричана по-долу „Лендинг страницата“). С регистрацията си за участие в Активацията потребителите автоматично се съгласяват с условията на използване на Лендинг страницата.
Активацията не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Активацията са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Активацията се предоставя на Организатора, а не на Facebook.

С регистрацията си на интернет-страницата www.highwayhuawei.com и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Активацията,„Highway Huawei“ и интернет-страницата www.highwayhuawei.com и, че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
За да участва в Активацията, лицето по т. 5.3 следва да:
a/ даде доброволно своето Име, Фамилия и е-Мейл за участие.
б/ изпълни условието на играта да скролва по карта с краен брой градове, като целта му е да скролва до края на вируалното пътешестие. Ако участника не достигне до крайната цел (последният град от пътешествието) от първия път, има право на безкраен брой опити докато не достигне крайната цел. В този случай, щом достигне крайната цел, той автоматично участва с двоен шанс за спечелването на наградата.
Наградите в „Highway Huawei“ се раздават на състезателен и случаен принцип. На дата 20.10.2016 г. се обявява един победител, които ще спечели един комплект Перфектната връзка, който включва мобилен телефон Huawei P9Lite и смарт гривна Huawei A1.
Всеки участник в „Highway Huawei“ влиза веднъж в базата данни и има равен шанс с всички други за спечелването на наградата. Двоен шанс имат само участниците играли два и/или повече пъти, като поне един от пътите са достигнали до крайната дестинация.

Един участник ще бъдат изтеглен като победител за 1 (един) брой награда – комплект Перфектната връзка, който включва мобилен телефон Huawei P9Lite и смарт гривна Huawei A1.

Победителят ще бъде обявен в срок от 7 работни дни от краят на Активацията на ФБ страницата на Huawei Mobile Bulgaria и на интернет-страницата www.highwayhuawei.com. Организаторът ще се свърже с Победителя в същия срок и на предоставения е-мейл адрес. В случай, че победителят не отговори в рамките на 14 календарни дни от  получения е-мейл от уведомлението,  то това означава, че автоматично се отказва от наградата и претенциите си към нея. Организаторът запазва правото си да изтегли нов победител.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ