ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три удобни пуф фотьойл-а

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА НАЙ-УСМИХНАТ РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ 
1. В КОНКУРСА има право да участва всяко физическо лице, което има активeн email. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 2. Всеки участник, с участието си в игрaта, се съгласява да посочи своите три имена и имейл за връзка. Регистрации, неотговарящи на тези критерии се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите. 
3. Всеки участник, който желае да се включи в конкурса, трябва да изпрати своя снимка в *jpg/gif формат, в което ясно се визуализира усмивка и да го качи в специална платформа http://podariusmivka.btv.bg/. 
4. Всеки участник, който качи снимка в специалната платформа гарантира и декларира, че има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да използва и разпространява качената от него снимка. В допълнение, участникът декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в снимката. 
5. С качването на видеото и приемането на настоящите Условия за участие и официални правила, участникът се съгласява да предоставя на Организатора всички имуществени и прехвърлими неимуществени права върху видеото за максимално допустимия от закона срок. 
6. Участникът предоставя на Организатора право да използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет снимката, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това. Правото по предходното изречение се предоставя от участника на Организатора за територията на цял свят и за максимално допустимия от закона срок.
 7. Жури ще оценява, качените снимки и ще избере най-усмихнатия регион на България.
 8. Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в надпреварата за наградата. Наградата се пази за срок от 10 дни от датата на обявяването на печелившия регион. След този период печелившият участник губи правото си да си получи наградата. 
9. Със съгласяването с общите условия, които са публикувани на сайта www.btv.bg, потребителите се съгласяват да предоставят данните си (своите имена, години, имейл, телефонен номер за връзка и населено място), с възможност да участват в организираната от Организатора игра. Данните се получават и обработват от Организатора. След определяне на победителя – имената и имейлът му ще бъдат поместени на сайта http://podariusmivka.btv.bg/. 
10. Координатор от Организатора ще се свърже с победителите, за да уточни мястото и начина на получаване на наградата. 
11. Наградата за участник извън София се изпраща в рамките на 10 работни дни от датата на обявяването на победителя. Ако след този период печелившият не е получил наградата си е длъжен сам да провери причината за забавянето. 
12. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност. 
13. Печелившите участници дължат данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица върху стойността на предоставената от Организатора награда. Наградените са длъжни да декларират и внесат за своя сметка в държавния бюджет дължимия данък в определения от закона срок. 
14. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на играта във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес : http://podariusmivka.btv.bg/ 
15. Организаторът на играта си запазва правото да променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницaта: http://podariusmivka.btv.bg/ 
16. Участниците в конкурса следва сами да проверяват на http://podariusmivka.btv.bg/ за промени в Официалните правила, като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните правила. ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА 
17. Играта се организира на български език и сe провежда на http://podariusmivka.btv.bg/ СРОК НА ИГРАТА 
18. Играта стартира на 03.10.2016 г., в 09:00 часа, и приключва на 15.11.2016 г. в 24:00 часа. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
19. Всеки участник, изпратил снимка за конкурса Най-усмихнат регион на България ще участва в надпреварата за най-усмихната снимка. Жури ще определи най-добрите три снимки и печелившите участници ще получат Брандиран Пуф Фотьойл.
20. Трима участника ще спечелят специалната награда на Организатора и Орбит . 
21. Печелившите снимки ще бъдат определени на дата 18.11.2016 г.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ