ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екскурзия до Ню Йорк за четирима и 2700 термочаши от Nescafe 3in1

Играта започва в 00:01ч. на 15.09.2016 г. и завършва в 23:59 ч. на 15.11.2016 г.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Организаторът на играта и всички свързани с него юридически лица са описани в Раздел I от Общите условия на Играта.
2. За да участва в играта, потребител трябва : 
a. Да се регистрира и да потвърди, че е съгласен/сна с настоящите правила, както и с това да бъде сниман, в случай, че спечели Голямата Награда. Участникът декларира, че предоставените при регистрацията лични данни са верни.
b. Чрез камерата на компютър/мобилно устройство или друг вид камера:
– да запише видео с дължина до 10 секунди ИЛИ
– да анимира поредица от изображения (между 3 и 10 снимки) като създаде GIF файл чрез софтуера, предоставен от сайта, ИЛИ
– да създаде собствен GIF файл с произволно външно приложение.
c. Да качи своето видео или готов GIF на www.gif.nescafe.bg , следвайки инструкциите за качване, публикувани на сайта
d. GIF/видео не трябва да нарушава общо приетите морални норми и не трябва да бъде в противоречие с изискванията, описани в Раздел IV, т. 10 от Общите условия на Играта
e. С качването на GIF/видео, Участникът декларира, че GIF/видео не показва или по друг начин не изобразява лица под 12 годишна възраст, и че е получил предварителното съгласие на всички други лица (доколкото такова се изисква по силата на приложимия закон) да използва техните лични данни във видеото за целите на настоящата Игра, както е описано в Раздел IV, т. 10 от Общите условия на Играта
f. Да получи одобрение от Администратор на качения GIF/видео, в описаните в Общите условия срокове, за което ще получи уведомление по имейл. Подробни инструкции за участие са описани в Общите условия на играта, раздел IV, т. 9
3. Голямата награда в Играта е екскурзия до Ню Йорк за четирима. Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду всички участници през целия период на Играта, чрез специализиран софтуер в присъствие на нотариус, най-късно на 18.11.2016. Условията за теглене и уведомление за получаване на наградата са описани в Раздел V и Раздел VI от Общите правила. 
4. Малките награди са термочаши. Всяка седмица от Играта, на случаен принцип, сред всички регистрирали се участници и качили поне един GIF/видео, се теглят 300 човека, които получават термо чаша. В томболите за термочаша участват всички потребители, качили поне един GIF/видео, без значение в коя седмица от периода на Играта. Един участник може да спечели максимум 3 броя термочаши за периода на Играта.
Седмичните малки награди – термочаши – се теглят всяка седмица от периода на Играта, както следва
: – 12:00 ч. на 22.09.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 21.09.2016 г. gif-ове.
– 12:00 ч. на 29.09.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 28.09.2016 г. gif-ове.
– 12:00 ч. на 06.10.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 05.10.2016 г. gif-ове.
– 12:00 ч. на 13.10.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 12.10.2016 г. gif-ове.
– 12:00 ч. на 20.10.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 19.10.2016 г. gif-ове.
– 12:00 ч. на 27.10.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 26.10.2016 г. gif-ове.
– 12:00 ч. на 03.11.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 02.11.2016 г. gif-ове.
– 12:00 ч. на 10.11.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 09.11.2016 г. gif-ове.
– 12:00 ч. на 15.11.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 14.11.2016 г. gif-ове.
Печелившите ще бъдат обявявани на сайта www.gif.nescafe.bg до 2 дни след тегленето.
4.5. За всички неуредени от тези Правила казуси и спорове, важат описаните в Общите условия на Играта такива. В случай, че Общите условия не могат да решат възникнал спор, те следва да бъдат уредени според българското законодателство.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ