ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете комплект продукти Elseve Double Elixir за цяла година


Организаторът на играта на тема #WOWYourHair“ (наричан по-нататък „Игра“) е L’Oréal Bulgaria EOOD , Blvd. Nikola Vaptzarov 55, Sofia, Bulgaria , EIK 175041752, (наричан по-нататък „организатор“). Играта се организира с цел промоция. Правилата на играта ( „Официални правила“) ще бъдат публикувани на сайта wowyourhair-bg.com

Играта е отворена за всички физически лица навършили 16 години, които са български граждани, с постоянно пребиваване на територията на Република България и потребители на Facebook. Служителите, членовете на семействата на служителите и всички други лица, свързани с тази игра не могат да участват в нея. Юридически лица също нямат право на участие в промоцията..

Играта се провежда в периода от 12 септември до 23:59 часа на 30 септември 2016 г.
В периода, описан в чл. 4 на тези Правила ще бъде публикувана покана за участие на фен страницата на L’Oréal Paris във Facebook за България на адрес https://www.facebook.com/lorealparis.bg. За да участва в конкурса, участникът трябва да направи следното: 

• Да посети уебсайтът на адрес wowyourhair-bg.com 
• Да качи в него снима на косата си
• Да опише къде и как използва продукта L’Oréal Paris Double Elixir biphase spray


След изтичане на крайния срок на играта, както е обявено в т. 4 от настоящия правилник, победителите ще бъдат избрани от професионално жури, което ще оцени участниците по критериите: креативност, оригиналност и съответствие с правилата на Конкурса. 

Журито се състои от: 
1) Мартина Петрович, Product Manager, L’Oreal Adria-Balkan 
2) Берислав Покупец, Senior Product Manager, L’Oreal Adria-Balkan 
3) Рената Кнежевич, Digital Manager, CPD division ADBA 
Всеки член на журито ще даде своя оценка по скалата 1 до 10 на всеки отговарящ на условията участник в конкурса за критериите оригиналност и креативност. Участниците в конкурса дават съгласието си да бъдат оценявани от журито според индикраните критерии и приемат поставената оценка за финална. 
Награди ще бъдат връчени на 5 участника. 
Победителите ще бъдат обявени на страницата на L’Oréal Paris във Facebook за България на адрес https://www.facebook.com/lorealparis.bg и в сайта wowyourhair-bg.com не по-късно от 10 работни дни след приключването на Конкурса.


Наградният фонд се състои от: 5 бр. едногодишни комплекти продукти Elseve Double Elixir (един годишен комплект се състои от 12 бр. продукти) 

Доставка на наградите: Наградите ще бъдат доставени на потребителите на адреса, попълнен във формата за регистрация на сайта wowyourhair-bg.com. Срокът за доставка е не по-малко от 90 дни от датата на обявяването на победителите. 
Един участник може да спечели не повече от една награда.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ