ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 000 чаши Schweppes

Промоцията „Купи 2 х 1.5L Schweppes, вземи скреч карта и може да спечелиш чаша“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.houserules.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната).

Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България, активирани с рекламни материали.

Промоцията започва на 05 септември 2016 г. Промоцията ще продължи до 28 октомври 2016 г. или до изчерпване на количествата на скреч картите в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.
Участващите опаковки са всички вкусове с марка Schweppes в 1.5L PET с изключение на Schweppes Soda.

С участие в промоцията може да бъде спечелена следнaтa наградa:
Стъклена Schweppes чаша, описанa подробно в Приложение 2.6.2. Общо 100 000 броя награди

За всеки две закупени бутилки Schweppes 1.5L PET наведнъж от участващите опаковки (всички вкусове с марка Schweppes в 1.5L PET с изключение на Schweppes Soda) в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:
  1. „Печелиш чаша” – потребителят има право да получи един брой брандирана Schweppes чаша, описана в т. 6.1. и Приложение № 2, на място в търговския обект.
  2. „Опитай отново“ – потребителя не печели нищо.  
Скреч карти, печелещи Schweppes чаша, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.

Общият брой скреч карти е 124,995 броя, като 99,996 броя от картите са „Печелиш чаша” и 24,999 броя от картите съдържат “Опитай отново”. Печелившите карти ще бъдат равномерно разпределени в участващите обекти.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ