ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 билета за мач на Арсенал, 1000 тениски и 500 футболни топки


Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) посочват механизма и условията на кампания „Стани част от отбора на Arsenal и Indesit”. Организатор на кампанията e Уърлпул България ЕООД /по – долу за краткост „Организаторът“/, с ЕИК 121014335, адрес: София, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, блок Б, ет. 4. Организаторът има право да променя съдържанието в този раздел по време на цялостното провеждане на кампанията, като за целта оповестява своите потребители във Facebook и на сайта promo-indesit.bg

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на Уърлпул България ЕООД и Експлора България ООД както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).


Механизъм на кампанията:

В кампанията участват всички продукти от гамата на Indesit, които се продават на територията на България, с изключение на уреди, закупени от интернет страницата –http://www.emag.bg/.
Потребителите трябва да са закупили продукта в периода между 1-ви септември 2016 г. и 30-и септември 2016 г.
Потребителите могат да регистрират своите покупки на сайта promo-indesit.bg в периода между 1-ви септември 2016 г. и 14 октомври (включително) 2016 г., като продуктът/ите трябва да са закупени в периода между 1-ви септември 2016 г. и 30-и септември 2016 г.Стъпка 1: Потребителите трябва да отидат на сайта: promo-indesit.bg
Стъпка 2: Потребителите трябва да се регистрират на сайта в секция Регистрация, където трябва да въведат своите три имена и email и да прикачат снимка или сканиран валиден документ за покупка на уред Indesit.
Под сканиран валиден документ за покупка в кампанията се счита фактура или касов бон на закупен уред Indesit в периода на кампанията, посочен в Условията, както и от съответния дистрибутор/търговски обект с изключение на търговец http://www.emag.bg/.
За да се приеме за валиден сканираният документ трябва да се вижда ясно без забележки:

Дата на покупка;
Търговски обект;
Наименованието на продукта Indesit, който е бил закупен.


Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:

Наградите от Кампанията са:
10 броя – билети за мач на Арсенал, като след спечелването на наградата Организаторът ще се свърже с победителите и ще се уточнят датите и мачовете, които ще посетят. Освен билет за мач на печелившите ще бъде осигурен и самолетен билет като датата на връщане ще бъде уточнена индивидуално с всеки от печелившите.
500 броя – футболни топки на Arsenal и Indesit
1000 броя – тениски. Всеки потребител може да избере, при спечелване, кой размер тениска би желал да получи при попълване на контактна форма, изпратена му от Организатора. При изчерпване на количествата от даден размер печелившите ще получат размер, близък до посочения от тях.

Всеки уред Indesit, закупен в периода 01-30 септември 2016 г., може да бъде регистриран. Един участник може да направи максимум 5 регистрации, според броя на закупените от него уреди Indesit. При закупуване на повече от 5 уреда Indesit моля да пишете на адрес game@promo-indesit.bg или да се обадите на тел.: 02/971 33 55. Всеки Участник в Кампанията може да спечели максимум до три награди, по един брой от трите вида.

Печелившите ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души. Тегленето на печелившите участници ще се извърши на 18.10.2016 г. след приключване на Кампанията. Наградите ще бъдат доставени на печелившите Участници по куриер в рамките на 15 работни дни след тегленето на наградите на 18.10.2016 г.

Всички Участници в Кампанията получават правото на разпределяне на наградите, осигурени от Уърлпул България ЕООД, съгласно настоящите Условия.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ