ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете детски велосипед SCOTT Voltage JR26

Играта се провежда в периода от 25.08.2016 г. до 07.09.2016 г. („Период на провеждане”).

Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта (идентификационен № 286250), е „Лидл България ЕООД енд КО” КД.

Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила, както и Правилата на Лидл България за защита на лични данни и ще спазва техните разпоредби.  

Наградата, която Участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, е брандиран детски велосипед SCOTT Voltage JR26 от магазин „Скот България“ .  

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

За да участва в Играта всеки Участник трябва да реши нашия Манджицу тест като отговори на един въпрос,  да попълни коректно регистрационната форма, която може да бъде намерена на сайта на Лидл България: www.lidl.bg/coolschool, като посочи съответната информация в предвидените за тази цел полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и след това да натисне бутон „Изпрати“ и се съгласи с настоящите Правила и с Правилата на Лидл България за защита на лични данни.
Определянето на печелившия Участник ще се извърши на 09.09.2016 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип. За наградата ще бъде изтеглен и резервен победител, който ще получи наградата в случай че основният победител се откаже от нея или не отговаря на условията на т 14. и 15 по долу. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ