ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 пасатора и 50 кухненски везни от Dr. Oetker

Кампанията “Домашната туршия е наслада и върви с награда”, наречена „Играта“, се организира от Д-р Йоткер България ЕООД.
Период на Играта: 15.08.2016 до 18.09.2016 г. включително.
Играта се организира и провежда само на територията на Република България и в нея могат да участват всички физически лица на възраст над 16 години с местожителство България. Нямат право да участват служителите на Д-р Йоткер България EООД, „Ilyan UK”, членове на техните семейства, както и всички взели участие в организацията и провеждането й.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти с марка Dr. Oetker (Д-р Йоткер).
За да се включи в Играта, всяко физическо лице, което отговаря на условията по раздел I по-горе („Участник“), трябва да изпълни посочените по-долу стъпки:
– Да отговори на въпросите от кратка анкета на http://konservirane.oetker.bg
– Да се регистрира чрез имейл и име и фамилия на последната стъпка от анкетата. Участникът има право само на една регистрация за участие в Играта.

Участниците, които са изпълнили условията на Раздел II от настоящите Общи условия, имат право да участват в тегленето на награди и да спечелят една от следните награди – 5 пасатора и 50 кухненски електронни везни, които ще бъдат раздадени за целия период на Играта от осем седмици, като всяка седмица през периода на Играта ще се теглят по десет кухненски везни и по един пасатор. Участниците, изпълнили условията на Раздел II, участват в тегленето на награди през целия период на Играта.
Всеки успешно регистриран участник получава 20% отстъпка от цена на всички продукти с марка Dr. Oetker.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ