ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфони Coolpad Torino S или Coolpad Porto S, както и 18 външни батерии Coolpad Big Boy

Теленор България” ЕАД /Теленор/, ЕИК: 130460273, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, наричано по-долу за краткост „Организатор” или „Теленор“.

Кампанията се провежда на територията на Република България в периода 02.08.2016 г. — 23.09.2016 г.

В Кампанията могат да вземат участие всички физически лица, които:
 • са навършили 16 (шестнадесет) години; и
 • имат Facebook профил; и
 • са се съгласили с настоящите Условия.

В Кампанията могат да бъдат спечелени общо:
 • 18 (осемнадесет) малки награди — външни батерии Coolpad Big Boy;
 • 2 (две) големи награди — 1 (един) смартфон Coolpad Torino S и 1 (един) смартфон Coolpad Porto S.
Наградите ще бъдат разпределени в три последователни томболи, както следва:
 • първа томбола с 9 (девет) малки награди — външни батерии Coolpad Big Boy;
 • втора томбола с 9 (девет) малки награди — външни батерии Coolpad Big Boy;
 • трета томбола с 2 (две) големи награди — смартфон Coolpad Torino S (бял) и смартфон Coolpad Porto S (сив).

За да участва в Кампанията, участникът следва да:
 • посети сайта на Кампанията — vlogclash.com;
 • да се регистрира с Facebook профила си, предоставяйки своите имена и имейл;
 • да гласува в поне едно предизвикателство към влогърите, като даде гласа си за един от двамата влогъри в предизвикателството.
Предизвикателствата се обявяват на следните дати:
 • първо предизвикателство — на 2 август 2016 г.;
 • второ предизвикателство — на 9 август 2016 г.;
 • трето предизвикателство — на 16 август 2016 г.
Гласуването в предизвикателствата продължава, както следва:
 • първо предизвикателство — до 23:59 ч. на 8 август 2016 г.;
 • второ предизвикателство — до 23:59 ч. на 15 август 2016 г.;
 • трето предизвикателство — до 23:59 ч. на 22 август 2016 г.
Участието в Кампанията не е обвързано със закупуването на стоки и/или услуги или заплащането на каквито и да е други парични суми от страна на участниците.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ