ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2 градски велосипеда и 10 стекове Amstel Premium Pilsener

Играта на марка Амстел (наричана за краткост по-долу Играта) се провежда на https://www.facebook.com/amstelbg и се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Организатор) и рекламна агенция „Ол Ченълс Груп“ ООД (наричано за краткост по-долу Агенцията). Играта не е спонсорирана, одобрена или администрирана от Facebook.

Играта започва в 14:30 часа на 01.08.2016 г. и приключва в 14:30 часа на 29.08.2016 г. Спечелените награди се предоставят в срок до 25.11.2016 г.
Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 2 броя градски велосипеда и 10 броя стекове с по 6 бр. Amstel Premium Pilsener кен 0,5 л.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
Участието в Играта е индивидуално, не е обвързано с покупка на продукти на Организатора и всеки участник може да участва само един път в Играта.
Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
Да хареса Facebook страницата – https://www.facebook.com/amstelbg и
Да публикува на същата една или повече снимки, или да остави свой коментар, които да отговарят на условието, посочено в описанието на поста, публикуван от Организатора на 01.08.2016 г. на https://www.facebook.com/amstelbg.
На 30.08.2016 г. чрез жребий в присъствието на Нотариус представители на Организатора и на Агенцията ще изтеглят имената на участниците, които печелят наградите по т.10, както и на 3 броя резервни печеливши.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ