ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 80 пениборда с Cornetto

Промоционалната кампания “Движи се със стил” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
Промоцията с наградите, описани в Раздел I е валидна от 07 юли 2016 г. до 04 септември 2016 г. включително. В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1 (4).
Механизъм за участие за спечелването на 80 пениборда:
За да вземе участие в спечелването на пениборд, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:
– Да влезе на страницата на Cornetto, а именно www.facebook.com/CornettoBG/, да качи като коментар под поста, обявяващ кампанията, снимка, която показва най-якия летен момент споделен с Cornetto.
– Задължително условие е на снимката да присъства сладолед Cornetto.
– Всеки клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е свързано с качване на нова снимка по изискванията изброени по горе в механизма за участие.
– Участниците, качили снимка през, която и да е седмица от кампанията, участват в лотарията, само за същата седмица. Всяка следваща седмица те трябва да участват на ново със същата или друга снимка.
– Ако през петте дни след изтегляне на печелившия Организаторите не могат да се свържат с него поради и/или несъответстващи имена, и/или телефонен номер и/или имейл, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.
1. Теглене на наградите:
Всяка седмица ще раздаваме 10 пениборда на лотариен принцип.
1.1 Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на следните дати:
– 18.07.2016 г.
– 25.07.2016 г.
– 01.08.2016 г.
– 08.08.2016 г.
– 15.08.2016 г.
– 22.08.2016 г.
– 29.08.2016 г.
– 05.09.2016 г.
Тегленето ще се извърши в офиса на Страта Промо ЕООД, в качеството му на организатор и отговорен за кампанията, в присъствието на нотариус. Печелившите ще бъдат уведомявани чрез Facebook и по телефона.
1.2 Печелившите ще бъдат обявявани също и на www.facebook.com/CornettoBG/
1.3 Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник за периода на промоцията! Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.
2. Получаване на наградите:
2.1 Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер до 45 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 20 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ