ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 комплекта със слънцезащитни продукти Ambre Solaire от Garnier

Периодът за участие в Кампанията е от 18:00 ч. на 27.06.2016 г. до 23:59 ч. на 24.07.2016 г.

Л’Ореал България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: бул. Н. Вапцаров 55, 1407 София.

Участници:

3.1. Участник в Кампанията може да бъде физическо лице с постоянен адрес в Република България, което по време на провеждане на Кампанията се регистрира или съответно има валидна регистрация във Facebook.

3.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатор, Организаторът решава за всеки отделен случай дали участникът отговаря на изискването на предходното изречение.


4. Механизъм на участие:

4.1. За нуждите на Кампанията участниците трябва да добавят снимка на себе си и емейството си под пост, свързан с играта Ambre Solaire Слънчеви моменти. Снимката трябва да показва любим слънчев момент и да съдържа описание на това как семейството обича да се наслаждава на лсънчевите лъчи защитено.

4.2. Участието в Кампанията се реализира в периода по т. 1.2. от тези Правила при следните условия:

4.3. С регистрацията си за участие по реда на т.4.2. от тези Правила съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Правила и се задължава да ги спазва.

4.4. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

5. Награда: 10 бр. комплекти продукти Ambre Solaire

6. Определяне на победителите:

6.1. Печелившите участници се от специално жури с членове от Организатора
6.2. Печелившите Участници ще бъдат обявени в официалната страница на Garnier https://www.facebook.com/Garnier.Bu….

6.4. За наградата се състезават Участници, които отговарят на условията по т.3 и са извършили действията по т. 4 от тези Правила.


7. Определяне на победителите:
7.1. Печелившите участници ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването чрез официално съобщение на Garnier https://www.facebook.com/Garnier.Bulgaria. Организаторът не поема ангажимент да осъществи лична връзка с участниците, спечелили награди.

7.2. В случай че спечелил участник не осъществи връзка с с Организатора в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от обявяването на победителите за победител се счита първият резервен печеливш участник, като начинът за уведомяване е същият.
7.3. В случай че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема вторият резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му.


Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ