ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екскурзия за двама до Париж от Mr. Bricolage

Спечелете екскурзия за двама до Париж от Mr. Bricolage

Любовта е за двама?

Направи покупка в Мосю Бриколаж на стойност над 40 лв. в периода от 27 август до 29 ноември. Регистрирай номера на касовата бележка онлайн и може да спечелиш четиридневна екскурзия за двама до Париж.

Бон шанс!
За да участва в Томболата, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Томболата (27.08.2018 до 29.11.2018 г. вкл.) да:

1. пазарува в магазин Mr.Bricolage на територията на РБългария за не по-малко от 40 (четиридесет) лв. и да запази касовата бележка; и

2. да посети страницата https://www.mr-bricolage.bg/bg/games/france/registration  и да попълни в съответното поле номера на касовата бележка, както е показано на самата страница, както и да попълни в регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Томболата и личните му/ѝ данн и да бъдат обработвани за целите на Томболата съгласно политиката на „Доверие Брико“ АД за защита на личните данни  и след това да натисне бутон „Участвай“.

С участието в Томболата, участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена и снимка биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, които материали Организаторът по своя преценка има право да използва свободно в своята публична търговска комуникация, за което Организаторът не дължи заплащане.   Участникът може изрично да откаже да бъде сниман.

Участникът може да участва в Томболата с всяка една касова бележка за извършени от него покупки на стоки и услуги в магазин Mr.Bricolage на територията на РБългария, която е на стойност не по-малка от 40 лв. след приспадане на направените намаления и отстъпки. Не могат да се сумират две или повече касови бележки с по-ниски стойности.

В рамките на Периода на провеждане на Томболата всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.

Участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Томболата, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

Наградата, която може да бъде спечелена при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ е:

Една екскурзия до гр. Париж, Франция, за двама души /печелившият Участник и негов придружител/, която ще се проведе при следните условия и включва:

– продължителност на екскурзията 4 (четири) дни;

– екскурзията ще бъде проведена през месец март 2019 г.;

– наградата включва: 1/ваучер за пакет туристически услуги, който включва : самолетни билети за двама души по дестинации София – Париж и Париж – София, 3 нощувки за двама души в гр. Париж, Франция; 2/парична сума в брой за дневни разходи за двама души на стойност 50 евро (петдесет евро) на човек на ден /т.е общо за двама души за четири дни сумата от 400 евро (четиристотин евро)/;

– туристически услуги, които не са включени във ваучера, както и всички разходи на печелившия Участник и неговия придружител във връзка с екскурзията, които не се покриват от получената като част от наградата парична сума в брой, са изцяло за сметка на печелившия Участник и неговия придружител.

– печелившият Участник определя придружителя и предоставя неговите данни на посочената във ваучера туристическа агенция. При последваща промяна на придружителя, всички разходи в тази връзка са за сметка на печелившия Участник.

– в случай, че печелившият Участник желае да пътува сам ще получи парична сума за дневни разходи само за един човек.

– всички въпроси във връзка с провеждане на екскурзията се уточняват между печелившия Участник и посочената във ваучера туристическа агенция, на която печелившият Участник е длъжен да предостави в срок до 2 седмици от получаване на наградата необходимите данни във връзка с  резервация и заплащане на самолетни билети, места за настаняване и др.

С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият Участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

Определянето на печелившия участник ще се извърши след приключване на Периода на провеждане на Томболата, а именно на 01.12.2018 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип. От всички регистрирани Участници в Томболата ще бъде изтеглена 1 касова бележка, като лицето, регистрирало се, ще получи 1 награда, описана в т. 9, за съответната касова бележка. Печелившия Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Имената на печелившия Участник, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъде публикувани на интернет страницата на Доверие Брико АД на адрес: https://www.mr-bricolage.bg/bg/games/france/registration до 24 часа след провеждане на томболата. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил наградата и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.

Участникът, спечелил наградата, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: marketing@mr-bricolage.bg , в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на името на печелившия Участник на https://www.mr-bricolage.bg/bg/games/france/registration (датата, следваща деня на провеждане на томболата). В имейла печелившият Участник следва да посочи конкретен адрес, където би желал да получи наградата, данните по т.13 (пълни имена и ЕГН), както и да приложи копие от касовата бележка, с която се е регистрирал.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 16, Участникът губи правото да получи наградата си.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ