ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 000 награди от Coca Cola – буркани, чаши и купи

Спечелете 30 000 награди от Coca Cola – буркани, чаши и купи

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Купи 2x2L Coca-Cola, Coca-Cola Zerо и/или Coca-Cola Cherry Zero, вземи скреч карта и може да спечелиш Coca-Cola чаша, купичка или буркан”, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден, във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламните материали или на посочения в т. 2.2. телефон.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 13.08.2018 г. и продължава до 30.09.2018 г. или до изчерпване на количествата скреч карти и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са всички пластмасови опаковки на Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero, в опаковки от 2L.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните: Coca-Cola чаша, купичка или буркан.

7.2 Общ брой награди: 30 000 бр.; 12 000 бр. чаши; 12 000 бр. буркани за подправки; 6 000 бр. купички за ядки.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят 2 бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero и/или Coca-Cola Cherry Zero, от участващите опаковки наведнъж. При покупка на 2 бутилки наведнъж, от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава 1 скреч карта, на място от същия търговския обект, в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

– „Печелиш буркан” – потребителят има право да получи един брой буркан за подправки, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

– „Печелиш чаша” – потребителят има право да получи един брой чаша, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

– „Печелиш купичка” – потребителят има право да получи един брой купичка, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

– „Опитай пак“ – потребителят не печели награда;

8.1.2. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти: 60 000 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Печелиш буркан”: 12 000 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Печелиш купичка“: 6 000 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Печелиш чаша“:   12 000 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Опитай пак”: 30 000 бр.

8.1.3. Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч карти в съответния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил – първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на 2 бутилки наведнъж в опaковки от 2L Coca-Cola, Coca-ColaZero и/или Coca-Cola Cherry Zero, от участващ обект и теглене на скреч карта с надпис „Печелиш купичка”, „Печелиш чаша“ и „Печелиш буркан“.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ