ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете колички от лимитираната серия Hot Wheels 50th Anniversary

Спечелете колички от лимитираната серия Hot Wheels 50th Anniversary
  1. ОбщиУсловия на Играта
  2. Настоящите правила за участие уреждат реда и условията за провеждане и участие вИграта

Моята уникална Hot Wheels колекция („Играта“).

  1. Организатор на Играта е Mattel Inc със съдействието на Дентсу Иджис Нетуърк България ООД и вериги магазини „Хиполенд“, „Комсед“,Kaufland и „Комсед на път“ в бензиностанции OMV („Обекти“).
  2. Играта стартира на 07.09.2018г. и продължава до 21.10.2018г. включително или до изчерпване на промоционалните количества награди.
  3. Играта се организира и провежда на територията на Република България и само във вериги магазини „Хиполенд“, „Комсед“, Кауфланд и „Комсед на път“ в бензиностанции OMV.

ІІ. Право на участие в Играта

  1. В Играта имат право да участват дееспособни физически лица (Участници), които са навършили 18 години. Деца могат да участват единствено със съгласието на Родител/Настойник и чрез предоставяне на валиден телефон и и-мейл адрес на Родител/Настойник при регистрация.
  2. Участие в Играта е възможно при спазване на нейните Правила и Условия.
  3. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и Условия, достъпни на интернет адресhotwheelscars.bg и се съгласява да ги спазва.

ІІІ. Условия за участие в Играта Купи 5 колички Hot Wheels и спечели Колекционерска кола „50 годиниHot Wheels

  1. При закупени 5 колички Hot Wheels базов моделв периода от 07.09.2018г. до 21.10.2018г. включително, всяко лице, което отговаря на изискванията на т. 5 по-горе може да получи количка от лимитирана серия Hot Wheels 50th Anniversary.

8.1. За получаване на наградата количка Hot Wheels 50th Anniversary от вериги магазини „Хиполенд“, „Комсед“ и „Комсед на път“ в бензиностанции OMV е нужно да бъде попълнен талон с 5 Hot Wheels стикера. Талони можете да получите от касата или промо зона на всеки от гореспоменатите Обекти, участващ в промоцията.

Един стикер се получава при покупката на една кола Hot Wheels базов модел (реф. № 5785 за единична количка; реф. № K5904 за опаковка-комплект от 3 коли; реф. № 1806 за опаковка-комплект от 5 коли). Стикерите се предоставят на касата на съответния магазин „Хиполенд“, „Комсед“ или OMV бензиностанция веднага при осъществена покупка на количка Hot Wheels от участващите в промоцията. Играта не важи за други видове колички на Hot Wheels.

8.2. За получаване на наградата количка от серия Hot Wheels 50th Anniversary от вериги магазини Kaufland е нужно да пазите касовата бележка/и от покупката/покупките на 5 колички и да ги представите на гише Информация в магазин от веригата Kaufland.

В промоцията участват колички Hot Wheels базов модел (реф. № 5785 за единична количка; реф. № K5904 за опаковка-комплект от 3 коли; реф. № 1806 за опаковка-комплект от 5 коли). Играта не важи за други видове колички на Hot Wheels.

8.3. Наградите колички Hot Wheels 50th Anniversary се предлагат в асортимент от 8 вида и се раздават на случаен принцип, спрямо наличностите в съответния магазин.

8.4. Вериги магазини „Хиполенд“ и „Комсед“ разполагат със свой собствен вид талони и стикери. Стикерите от всяка верига магазини важат само за талоните от съответните магазини и наградата може да бъде получена само от съответната верига магазини. Напр. стикери на Хиполенд не могат да се използват с талони на Комсед и обратно.

8.5. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти. Покупката на всеки 5 колички и предаването на съответния попълнен талон със стикери и/или набор от касови бележки дава право за получаване на нова количка Hot Wheels 50th Anniversary.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ