ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете награди за целият клас и училище от Cif и Domestos

Спечелете награди за целият клас и училище от Cif и Domestos

1. Организатори:

(1) Конкурсът „Хигиена за отличници“ (по-нататък наричан „Конкурсът”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 121796402, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Младост“ 4, Бизнес парк София, сграда 3, ет. 1, тел. 9654011, и от фирма „Би Плюс Ар” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” 47, ЕИК 203772137, наричани нататък в текста „Организатори“. Конкурсът се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

(4) Официалният правилник е достъпен в периода на Конкурса (15.09.2018 г. – 12.11.2018 г. включително) на www.cleanschool.bg

(5) Целта на Конкурса е насочване на вниманието на децата към изграждане на хигиенни навици в ранна възраст и приучаването им да поддържат добра лична и обществена хигиена.

2. Период на Конкурса:

(1) Конкурсът стартира на 15 септември 2018 г. и продължава до 12 ноември 2018 г. включително.

(2) В случай че Организаторите решат да съкратят/удължат срока на конкурса, това ще бъде оповестено публично на www.cleanschool.bg

(3) След приключване на Конкурса Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Конкурсът все още продължава.

Конкурсът се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

3. Право и място на участие:

(1) В Конкурса могат да участват училищни паралелки в 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. Под участник ще се разбира една училищна паралелка. Паралелките се представляват от класния им ръководител или друг учител/преподавател.

(2) В Конкурса нямат право да участват паралелки, включващи деца на служители на Организаторите и представители на журито на Конкурса.

(3) Конкурсът се провежда на cleanschool.bg.

(4) Участието в тoзи конкурс включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

(5) Участието в Конкурса не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

(6) Всяка паралелка има право да участва неограничен брой пъти, като може да спечели само 1 (една) награда.

4. Участващи:

(1) Участието в Конкурса за получаване на награда не е обвързано със закупуването на продукти или плащането на такса за участие.

(2) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3, има право да участва.

(3) С участието си в Конкурса всеки представител на участник (класен ръководител или друг учител/преподавател) дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни (име, презиме, фамилия, имейл, телефон) от Организаторите за целите на Конкурса (обявяване на победители и връчване на награди)

5. Механизъм:

(1). Всички паралелки, които желаят да участват в Конкурса, подготвят и изпращат по 1 рисунка или колаж на тема „Как победих микробите вкъщи или в училище“ (например хигиенично използване на тоалетната, да не забравяме да пуснем водата след използване, как чрез миене на ръцете се предпазваме от бактерии, как правилно да мием ръцете си, как помагаме за чистотата вкъщи и други примери как пазим хигиена в ежедневието си). Всяка паралелка може да участва и с повече от една рисунка.

Рисунката / колажът трябва да е записан на дигитален носител.

(2). Рисунките / колажите се приемат на www.cleanschool.bg, като се качат в раздел Галерия

(3). Всички, представени за участие в Конкурса рисунки / колажи, трябва да бъдат съобразени със следните изисквания:

(3.1.) Листът, на който са нарисувани рисунките, да е с размери формат А3 (29,7/42 см); А4 (29,7 / 21 см.); лист от стандартен блок за рисуване (23 / 32 см.) или А5 (14,8/21 см). Размерът на всяка снимка трябва да бъде не повече от 4 MB.

(3.2.) Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване, които са използвани.

(3.3.). При качване на рисунките на cleanschool.bg трябва да се попълни формата за регистрация със следните данни: трите имена на класния ръководител или учител; паралелката, който ръководи; пълен адрес на училището (град / село, номер и име на училището квартал, улица №,), телефон, e-mail. Рисунки с непълни данни няма да бъдат допускани за участие в конкурса.

(4). С участието си в Конкурса всеки участник чрез класен ръководител или друг учител, потвърждава, декларира и гарантира, че:

(4.1.) Представените рисунки / колажи са създадени единствено от авторите – децата, част от паралелката участник в Конкурса;

(4.2.) Рисунките / колажите не съдържат неприлично, провокативно или друго, предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

(4.3.) Организаторите имат правото да използват получените рисунки/ колажи за изложби, промоционални и рекламни цели или материали и/или ПР материали. Класният ръководител или учител следва да осигури съгласието на родителите/настойниците на авторите на рисунката/колажа.

6. Определяне на победителите в конкурса

(1) Първите два проекта, събрали най-много гласове от посетителите на сайта, чрез натискане на бутон „харесвам“, за периода на кампанията /15.09-12.11/, печелят основно почистване и реновиране на тоалетните в училището, от което е паралелката-победител и индивидуален подарък за всяко дете от класа – комплект несесер за моливи и линия.

(2) Проектът, избран от жури измежду първите 20 проекта, събрали най-много гласове от посетителите на сайта, печели основно почистване и реновиране на тоалетните в училището, от което е паралелката-победител, и индивидуален подарък за всяко дете от класа – комплект несесери и линия.

(3) Трите проекта-победители печелят и продукти Domestos и Cif за една учебна година.

(4) Проектите, класирани от 3-то до 10-то място, според гласовете на посетителите на сайта, печелят продукти Domestos и Cif за една учебна година и индивидуален подарък за всяко дете от класа – комплект етикети за тетрадки.

Непосредствено след като бъде определено крайното класиране в Конкурса, победителите в Конкурса ще бъдат известени чрез писмо на предоставените от тях електронни адреси или чрез телефонно обаждане на посочените от тях телефони. Имената на победителите ще бъдат публикувани в интернет на адрес: www.cleanschool.bg на 13 ноември 2018 г.

Участниците в Конкурса, класирани на първо и второ място по брой на харесванията от посетителите на сайта www.cleanschool.bg, и участниците, класирани на първо място от журито, получават:

(1) Професионално почистване и реновиране на тоалетните в училището. Конкретният проект за реновирането им ще бъде съгласуван с училището, от което е паралелката-победител. Организаторите не носят отговорност, в случай че съответното училище откаже почистването и реновирането на тоалетните в училището, от което са участниците, класирани на първо, второ и трето място.

(2) Всяко дете от спечелилите класове получава индивидуален предметен подарък – несесер за моливи и линия.

(3) Трите класа получават награда за училището – продукти Domestos и Cif за една година.

Награденият клас от журито, както и останалите най-високо оценени 9 паралелки-участници в Конкурса, получават награда за училището – продукти Domestos и Cif за една година, а по-точно: Domestos тоалетно блокче 108 бр., Domestos Thick Bleach 40 бр., Cif крем 16 бр., Cif спрей за прозорци 72 бр.

Следващите 7 проекта с най-много гласове също получават награда за училището – продукти Domestos и Cif за една година, както и индивидуален подарък за всяко дете – етикети за тетрадки.

Подаръчните сетове с индивидуални подаръци за учениците, както и почистващите продукти от марките Domestos и Cif ще бъдат доставени на съответните 10 (десет) училища до един календарен месец след обявяването им на страницата cleanschool.bg. Доставката ще се извърши с куриер от името и за сметка на Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

 

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ